برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1706 100 1
شبکه مترجمین ایران

زانو خم دادن

معنی زانو خم دادن در لغت نامه دهخدا

زانو خم دادن. [ خ َ دَ ] (مص مرکب ) زانو زدن. || صبوری و پشتکار داشتن در انجام کاری : ابومعشر... کارد از میان کتاب بیرون آورد و بشکست و بینداخت و زانو خم داد و پانزده سال تعلم کرد تا در علم نجوم رسید بدان درجه که رسید. (چهارمقاله ٔ عروضی چ معین ص 91).

معنی زانو خم دادن به فارسی

زانو خم دادن
زانو زدن صبوری و پشتکار داشتن در انجام کاری

زانو خم دادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• علت صاف نشدن زانو   • خم نشدن زانو بعد از عمل   • درمان خشکی زانو   • باز نشدن کامل زانو   • علت خم نشدن کامل زانو   • درمان قفل شدن زانو   • درمان گیاهی قفل شدن زانو   • درمان محدودیت حرکت زانو   • معنی زانو خم دادن   • مفهوم زانو خم دادن   • تعریف زانو خم دادن   • معرفی زانو خم دادن   • زانو خم دادن چیست   • زانو خم دادن یعنی چی   • زانو خم دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زانو خم دادن

کلمه : زانو خم دادن
اشتباه تایپی : chk, ol nhnk
عکس زانو خم دادن : در گوگل

آیا معنی زانو خم دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )