برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1702 100 1
شبکه مترجمین ایران

زانو بزانو شدن

معنی زانو بزانو شدن به فارسی

زانو بزانو شدن
سنگینی بدن را از زانوئی به زانوی دیگر افکندن

زانو بزانو شدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• علت خم نشدن کامل زانو   • درمان خشکی زانو   • علت صاف نشدن زانو   • درمان قفل شدن زانو   • باز نشدن کامل زانو   • درمان درد زانو با گیاهان دارویی   • خم نشدن زانو بعد از عمل   • بهترین قرص برای زانو درد   • معنی زانو بزانو شدن   • مفهوم زانو بزانو شدن   • تعریف زانو بزانو شدن   • معرفی زانو بزانو شدن   • زانو بزانو شدن چیست   • زانو بزانو شدن یعنی چی   • زانو بزانو شدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زانو بزانو شدن

کلمه : زانو بزانو شدن
اشتباه تایپی : chk, fchk, ank
عکس زانو بزانو شدن : در گوگل

آیا معنی زانو بزانو شدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )