برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1671 100 1
شبکه مترجمین ایران

ریشه شناس

معنی ریشه شناس در لغت نامه دهخدا

ریشه شناس. [ ش َ / ش ِ ش ِ ] (نف مرکب ) عارف به اشتقاق و اجزاء ترکیب کننده ٔ واژه و لغت. آنکه ریشه ٔ لغات یعنی اصل آنها را داند. (یادداشت مؤلف ).

معنی ریشه شناس به فارسی

ریشه شناس
عارف به اشتقاق و اجزائ ترکیب کننده واژه لغت . آنکه ریشه لغات یعنی اصل آنها را داند .

ریشه شناس را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ریشه شناس   • مفهوم ریشه شناس   • تعریف ریشه شناس   • معرفی ریشه شناس   • ریشه شناس چیست   • ریشه شناس یعنی چی   • ریشه شناس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ریشه شناس

کلمه : ریشه شناس
اشتباه تایپی : vdai akhs
عکس ریشه شناس : در گوگل

آیا معنی ریشه شناس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )