برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1466 100 1

روم

/rum/

معنی روم در لغت نامه دهخدا

روم. [ رَ ] (اِ) درختی که مقل صمغ آن است و این ماده را ازآن می گیرند. (ناظم الاطباء). نام درختی است که مقل مکی ثمر آن است و بعضی گویند آن درخت است. (برهان ).

روم. (اِ) موی زهار. (ناظم الاطباء) (از برهان ). به معنی رم است که موی زهار باشد. (انجمن آرا) (از آنندراج ).

روم. [ رَ ] (ع اِ) روم. نرمه ٔ گوش. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ). و رجوع به روم شود. || (اصطلاح تجوید) حرکتی است خفی یعنی حرکتی را جهت تخفیف میان دو حرکت خواندن و هی اکثر من الاشمام لانها تسمع و هو لایسمع. و هی بزنة الحرکة و ان کانت مختلسة کهمزة بین بین. (منتهی الارب ).در اصطلاح تجوید یکی از اقسام نه گانه ٔ وقف مستعمل است که در موقع وقف ثلث حرکه تلفظ می شود. (یادداشت مؤلف ). آنچه با حرکه ٔ خفیف آید به طوری که شخص کر آنرانشنود. (از تعریفات جرجانی ). و رجوع به نفایس الفنون قسم اول ص 166 و نیز رجوع به ادغام و اظهار شود.

روم. [ رَ ] (ع مص ) خواستن و جستن. (منتهی الارب ). طلب کردن و خواستن چیزی را. (ناظم الاطباء). جستن. (المصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ) (یادداشت مؤلف ).

روم. (ع اِ) رَوم. نرمه ٔ گوش.(ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). و رجوع به رَوم شود.

روم. (اِخ ) دهی از بخش قاین شهرستان بیرجند سکنه ٔ آن 671 تن. محصول آنجا غلات و زعفران آب آن از قنات راه آن ماشین رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

روم. (اِخ ) سوره ٔ سی ام از قرآن کریم ، مکیه. و آن شصت آیه است ، پس از عنکبوت و پیش از لقمان. (یادداشت مؤلف ).

روم. (اِخ ) ج ِ رومی. (ناظم الاطباء). بر حسب روایات داستانی روم نام رومیان. (ترجمان القرآن جرجانی ). گروهی است از اولاد روم بن عیصو، و رومی منسوب است به آن. گویند: رجل رومی و قوم روم ؛ ومیان مفرد و جمع جز یاء فرقی نیست. (از منتهی الارب ). نام گروهی از اولاد روم بن عیصو. (ناظم الاطباء). ملت معروف که پادشاه قسطنطنیه از آن ملت است. برخی آنهارا از بنی کیتم بن یونان دانسته اند و آن یابان بن یافث بن نوح است و برخی از نسل روم بن یونان بن علجان بن یافث بن نوح و بعضی دیگر از نسل رعویدبن عیصوبن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام ...

معنی روم به فارسی

روم
یکی از کشورهای جنوبی اروپا که سابقا وسعت زیادی داشت و پس از مرگ تئودسیوس کبیر بدو قسمت تقسیم شد ( ۳۹۵ م . ) : روم شرقی و روم غربی . اکنون ایتالیا جانشین کشور روم قدیم است و پایتخت آن شهر رم میباشد .
در تداول مورخان اسلامی شهر پایتخت ایتالیا و مقر پاپ واقع در کنار رود تیبریس .
نام (( روم )) زمانی بسرزمینهای گفته میشد که تحت تصرف امپراتوری روم شرقی بود و بخصوص به آناطولی اطلاق میشد ولی پس از ظهور دولت عثمانی قسمت بزرگی از آناطولی بتصرف ترکان در آمد و جزو کشور های اسلامی محسوب میشد . عثمانیان ممالکی را که از اروپا بدست آورده بودند بنام (( روم ایلی )) نامیدند . بیان مفهوم روم ایلی و تعریف حدود آن بطور کامل دشوار است زیرا حدود آن با توسعه ممالک عثمانی تغییر میافت همین قدر میتوان گفت که روم ایلی علاوه بر داشتن مفهوم عام مذکور مفهومی خاص نیز دارد . کشور های افلاق بغدان بلغارستان صربستان بوسنه هرسک قره طاق آرنائدلق ( آلبانی ) موره و نظایر آنها که در تصرف عثمانیان بودند نام خاصی داشتند و نام روم ایلی بطور تخصیص بنواحیی گفته میشود که بیرون از کشور های مذکور بودند یعنی تراکیه قدیم و مقدونیه و تسالیه و قسمت بری یونان ( جز شبه جزیره موره ) و گاه تنها به ترکیه و مقدونیه یعنی ولایتهای ادرنه و سلانیک و نواحی مناسترواسکوب اطلاق میشد . یونانیان به قسمت بری زمین خود ( جز موره ) روم ایلی میگفتند . کنگره برلین با توجه بمعنی خاص روم ایلی به ایالت متشکل از سنجاقهای فلیبه و اسلیمیه نام روم ایلی شرقی داده است . جغرافی دانان نام روم ایلی را بسیار استعمال نمیکنند و به اروپای عثمانی عنوان شبه جزیره بالکان میدهند که بنا بمعنی عام شبه جزیره بالکان و بنا بمعنی خاص تراکیه مقدونیه ادرنه سلانیک و مناسب تر است . ( از قاموس الاعلام ترکی ) .
نام روم زمانی به سرزمینهایی گفته می شد که تحت تصرف امپراتوری روم شرقی بود و بخصوص به آناطولی اطلاق می شد ولی پس از ظهور دولت عثمانی قسمت بزرگی از آناطولی به تصرف ترکان در آمد و جزئ کشورهای اسلامی محسوب می شد .
ایالت قدیم عثمان ...

معنی روم در فرهنگ معین

روم
(اِ.) موی زهار.

معنی روم در فرهنگ فارسی عمید

روم
سی اُمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۶۰ آیه.

روم در دانشنامه اسلامی

روم
معنی رُّومُ: روم (امپراتوري روم)
تکرار در قرآن: ۱(بار)
. روم امپراطوری بزرگی بود که بر متصرفان وسیعی در آسیا و اروپا و آفریقا حکومت داشت و ایتالیا نیز قسمتی از آن محسوب می‏شد میان آنها و اهل فارس (ایرانیان) جنگهای بزرگی واقع شده است و مخصوصاً در نواحی رخ داد که به هزیمت رومیان تمام شد قرآن عظیم خبر داد که روم پس از مغلوب شدن در عرض از سه تا نه سال پیروز خواهد شد. ظاهر آن است که مراد از «الارض» در آیه حجاز و الف و لام برای عهد است و نیز «غلبهم» مصدر از برای مفعول و به معنی مغلوبیّت است معنی آیه چنین می‏شود: روم در نزدیکترین محل به حجاز مغلوب شد آنهاپس از مغلوب شدن در عرض سه تا نه سال غالب می‏شوند. یعضی احتمال داده‏اند ضمیر «غَلَبِهِمْ» به فارس راجع است یعنی روم پس از غلبه فارس پیروز می‏شوند (استفاده از المیزان) از آیه شریفه بدست می‏آید که علّتی درباره نزول آن بوده است از غلبه روم خبر بدهد در مجمع از زهری نقل شده کهخ مشرکین در مکّه به مسلمین می‏گفتند: روم اهل کتاب است فارس بر آنها غلبه کرد شما می‏گوئید چون کتاب بر شما نازل شده غلبه می‏کند ولی ما بر شما غالب خواهیم شد چنانکه فارس بر روم غلبه کرد آیه نازل شد که روم در آینده بر فارس پیروزخواهد گردید. المیزان از درّ منثور نقل می‏کند: مشرکان دوست داشتند که فارس بر روم غلبه کند چون فارس بت پرست بودند و مسلمانان دوست می‏داشتند که روم بر فارس پیروز گردد که آنهااهل کتاب بودند. این سخن را به ابوبکر گفتند ابوبکر آن را به حضرت رسول صلی اللّه علیه و اله و سلم گفت حضرت فرمود: رومیان به زودی غالب خواهند شد، خواهیم گفت که این سخن و نظیر آن قابل قبول نیست. در برهان از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: چون خدا بر پادشاه روم و فارس نامه نوشت شاه روم نامه آن حضرت را تعظیم کرد و بفرستاده‏اش احترام نمود ولی پادشاه فارس نامه آن حضرت را پاره کرد و به نماینده‏اش اهانت نمود و در آن موقع فارس و روم در جنگ بودند مسلمانان دوست می‏داشتند که رومیان غلبه کنند و به شاه روم امید بیشتر داشتند ولی غلبه نصیب فارس شد مسلمانان غمگین گشتند خدا آیه غلبت الروم را نازل فرمود... روایت سندش خوب نیست و ذیلش بسیار مشوّش است و در صورت قبول کردن باید آیه را مدنی دانست نه مکّی حال آنکه سوره مکّی است در ...


روم در دانشنامه ویکی پدیا

روم
روم (به انگلیسی: Rûm) (با امپراتوری روم (به انگلیسی: Rome) اشتباه نشود) اشاره به سرزمین هایی در اروپا و آسیای صغیر دارد که مدتی در دست امپراتوری روم و امپراتوری روم شرقی (امپراتوری بیزانس) بود.
ایتالیا
روم ایلی در ترکی به معنای سرزمین روم است.
ارزروم تلفظ ترکی کلمه ای عربی به معنای سرزمین رومی ها.
گاه شماری رومی
مولوی شاعر بزرگ ایرانی که گاهی از او با نام رومی نیز یاد شده است.
معمولاً در منابع عربی و اسلامی قدیم منظور از روم سرزمین های آسیای صغیر است. یکی از نام های عربی دریای مدیترانه نیز که در جنوب آسیای صغیر قرار دارد، «بحرالروم» به معنی «دریای روم» است. رومی های نخستین شاخه ای از قبایل لاتین زبان بودند که در حدود دو هزار سال پیش از میلاد، از اروپای مرکزی به ایتالیا مهاجرت کردند. در حدود هزار سال پیش از میلاد، رمی های مهاجر و کوچ رو با ساختن دهکده هایی بر روی هفت تپهٔ کم ارتفاع در پیچ و خم رود تیبر بر لبه شمالی دشت حاصلخیز لاتیوم، آغاز به یکجانشینی نمودند.
نام روم بعد از فروپاشی امپراتوری روم شرقی در دوره سلجوقیان روم و بعد عثمانیان همچنان به کار می رفت.
روم از نخستین کشورها و تمدن های مطرح در شاهنامه که صراحتاً پس از ایران و توران یاد شده و نخستین فرمانروای آن در شاهنامه سلم است. سرزمین روم توسط فریدون نیایش به سلم تفویض شد. منوچهر بعد از قتل تور اینک بدنبال سلم است و سلم گریزان به سوی آلانان دژ متواری شده ولی آنجا توسط قارن رزمجو و گرشاسپ پهلوان تسخیر و همهٔ دشت و دمن و دریا جوی خون گشته بود. شاه روم در ساحل آنجا مانند همیشه قایق یا زورقی نیافت تا وارد دژ گردد در همین گیرودار منوچهر از پس او رسید.
روم (به آلمانی: Rom) یک شهر در آلمان است که در لودویگسلوست-پارشیم واقع شده است. روم ۹۰۸ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای آلمان
روم یا رُمَن در موارد زیر به کار می رود:
امپراطوری روم باستان
امپراتوری روم شرقی
سرزمین روم ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با روم

روم در جدول کلمات

الهه دانش روم باستان
مینروا
امپراتور دیوانه روم باستان
نرون
امپراتور قسی القلب و مجنون روم باستان
نرون
امپراطور دیوانه روم باستان
نرون
امپراطوری روم شرقی
بیزانس
برزگترین حجاری دوره ساسانیان که نمایشگر پیروزی شاپور اول بر والرین | امپراطور روم شرقی است
نقش رستم
پزشک روم باستان
جالینوس
پهلوان افسانه ای روم باستان
هرکول
جنگی که در سال 629 میلادی و 5 جمادی الاول سال هشتم هجرت | بین مسلمانان و ارتشی از امپراتوری روم شرقی درگرفت
موته
حاکم دیوانه روم باستان
نرون

معنی کلمه روم به عربی

روم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری به معنی
می روم
Room
شهریار آریابد
در پهلوی " هوروم" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• روم باستان کجاست   • نام روم قدیم   • روم چت   • شهر روم   • امپراتوری روم   • روم شرقی   • کشور روم   • از امپراتوران روم باستان در جدول   • معنی روم   • مفهوم روم   • تعریف روم   • معرفی روم   • روم چیست   • روم یعنی چی   • روم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روم
کلمه : روم
اشتباه تایپی : v,l
آوا : rum
نقش : اسم خاص مکان
عکس روم : در گوگل

آیا معنی روم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران