برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

روم ایلی

معنی روم ایلی در لغت نامه دهخدا

روم ایلی. (اِخ ) نام «روم » زمانی به سرزمینهایی گفته می شد که تحت تصرف امپراطوری روم شرقی بود و بخصوص به اناطولی اطلاق می شد ولی پس از ظهور دولت عثمانی قسمت بزرگی ازآناطولی به تصرف ترکان درآمد و جزء کشورهای اسلامی محسوب می شد. عثمانیان ممالکی را که از اروپا به دست آورده بودند به نام «روم ایلی » نامیدند بیان مفهوم روم ایلی و تعریف حدود آن به طور کامل دشوار است زیرا حدود آن با توسعه ٔ ممالک عثمانی تغییر می یافت ، همین قدر می توان گفت که روم ایلی علاوه بر داشتن مفهوم عام مذکور، مفهومی خاص نیز دارد: کشورهای افلاق ، بغدان ، بلغارستان ، صربستان ، بوسنه ، هرسک ، قره طاق ، آرنائودلق (آلبانی ) موره و نظایر آنها که در تصرف عثمانیان بودند نام خاصی داشتند، و نام روم ایلی بطور تخصیص به نواحیی گفته می شد که بیرون از کشورهای مذکور بودند یعنی تراکیه ٔ قدیم و مقدونیه و تسالیه و قسمت بری یونان (جز شبه جزیره ٔ موره )، و گاه تنها به تراکیه و مقدونیه یعنی ولایتهای ادرنه و سلانیک و نواحی مناستر و اسکوب اطلاق می شد. یونانیان به قسمت بری زمین خود (جز موره ) روم ایلی می گفتند. کنگره ٔ برلین با توجه به معنی خاص روم ایلی به ایالت متشکل از سنجاقهای فلیبه و اسلیمیه نام روم ایلی شرقی داده است. جغرافی دانان نام روم ایلی را بسیار استعمال نمی کنند و به اروپای عثمانی عنوان شبه جزیره ٔ بالکان می دهند که بنا به معنی عام شبه جزیره ٔ بالکان و بنا به معنی خاص تراکیه ، مقدونیه ، ادرنه ، سلانیک و مناستر است. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی روم ایلی به فارسی

روم ایلی
نام (( روم )) زمانی بسرزمینهای گفته میشد که تحت تصرف امپراتوری روم شرقی بود و بخصوص به آناطولی اطلاق میشد ولی پس از ظهور دولت عثمانی قسمت بزرگی از آناطولی بتصرف ترکان در آمد و جزو کشور های اسلامی محسوب میشد . عثمانیان ممالکی را که از اروپا بدست آورده بودند بنام (( روم ایلی )) نامیدند . بیان مفهوم روم ایلی و تعریف حدود آن بطور کامل دشوار است زیرا حدود آن با توسعه ممالک عثمانی تغییر میافت همین قدر میتوان گفت که روم ایلی علاوه بر داشتن مفهوم عام مذکور مفهومی خاص نیز دارد . کشور های افلاق بغدان بلغارستان صربستان بوسنه هرسک قره طاق آرنائدلق ( آلبانی ) موره و نظایر آنها که در تصرف عثمانیان بودند نام خاصی داشتند و نام روم ایلی بطور تخصیص بنواحیی گفته میشود که بیرون از کشور های مذکور بودند یعنی تراکیه قدیم و مقدونیه و تسالیه و قسمت بری یونان ( جز شبه جزیره موره ) و گاه تنها به ترکیه و مقدونیه یعنی ولایتهای ادرنه و سلانیک و نواحی مناسترواسکوب اطلاق میشد . یونانیان به قسمت بری زمین خود ( جز موره ) روم ایلی میگفتند . کنگره برلین با توجه بمعنی خاص روم ایلی به ایالت متشکل از سنجاقهای فلیبه و اسلیمیه نام روم ایلی شرقی داده است . جغرافی دانان نام روم ایلی را بسیار استعمال نمیکنند و به اروپای عثمانی عنوان شبه جزیره بالکان میدهند که بنا بمعنی عام شبه جزیره بالکان و بنا بمعنی خاص تراکیه مقدونیه ادرنه سلانیک و مناسب تر است . ( از قاموس الاعلام ترکی ) .
نام روم زمانی به سرزمینهایی گفته می شد که تحت تصرف امپراتوری روم شرقی بود و بخصوص به آناطولی اطلاق می شد ولی پس از ظهور دولت عثمانی قسمت بزرگی از آناطولی به تصرف ترکان در آمد و جزئ کشورهای اسلامی محسوب می شد .
ایالت قدیم عثمانی که امروز ضمیمه بلغارستان شده . شهر عمده فیلی پوپلی است که امروزه آنرا پلودیو گویند و آن در کنار رود ماریتسا - شعبه دانوب - قرار دارد . این ناحیه بوسیله کوههای بالکان ( که در شمال آن قرار دارد ) از بلغارستان جدا گردیده و از شمال شرقی نیز بلغارستان و از جنوب بولایت ادرنه واز مشرق بدریای سیاه محدود است . مساحت آن ۳۵۹٠٠ کیلومتر مربع است که قریب ۹۷۵٠۳٠ تن جمع ...

روم ایلی در دانشنامه ویکی پدیا

روم ایلی
روم ایلی نام ترکی است به معنی "سرزمین روم" که از قرن پانزدهم میلادی به بعد در اشاره به متصرفات امپراتوری عثمانی در نواحی جنوبیِ بالکان به کار می رفت. این نام در زبان های بوسنیایی، صربی و مقدونیه ای به صورت روملیا (Rumelija)، در زبان آلبانیایی به صورت روملی (Rumeli)، در زبان بلغاری به صورت روملیا (Rumeliya) و در زبان یونانی به صورت روملی (Roúmeli) به کار می رفت. در ترکیهٔ امروز، کلمهٔ تراکیا در اشاره به بخش اروپاییِ ترکیه، جایگزین روم ایلی شده است.کاربرد کلمهٔ روم ایلی منحصر به زمینه های تاریخی و جنبه های فرهنگیِ جمعیت های ترک زبان بالکان شده است.
دانشنامه بریتانیکا
عکس روم ایلی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

روم ایلی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی روم ایلی   • مفهوم روم ایلی   • تعریف روم ایلی   • معرفی روم ایلی   • روم ایلی چیست   • روم ایلی یعنی چی   • روم ایلی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روم ایلی

کلمه : روم ایلی
اشتباه تایپی : v,l hdgd
عکس روم ایلی : در گوگل

آیا معنی روم ایلی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )