برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1321 100 1

روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام

روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام در دانشنامه اسلامی

روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام
«روضة الاعلام بمنزلة العربیة من علوم الاسلام» تألیف محمد بن علی بن ازرق حمیری غرناطی (831-896ق)به زبان عربی است. کتاب در سال 875ق با موضوع علوم ادبیات عرب و فضایل آن تألیف شده است.
کتاب مشتمل بر تمهید، مقدمه محقق، چهار باب و یک خاتمه است. سه باب اول کتاب، در جزء اول، و باب چهارم، در جزء دوم آورده شده است.
مؤلف، در توضیح و شرح مباحث از لطایف و ظرائفی قرآنی، روایات شریف نبوی به نقل از منابع اهل سنت و اشعار عرب فراوان استناد می کند.
کتاب به شرح و توضیح علوم عربی و تمایز و برتری این علم از سایر علوم اختصاص دارد. مؤلف اعتقاد دارد به دلیل اینکه قرآن کریم و روایات شریف نبوی به زبان عربی است و این دو از منابع بزرگ معارف الهی می باشند لذا زبان و علوم عربی نسبت به سایر علوم فضیلت و برتری دارد و تعلیم و یادگیری آن از جمله وظایف مسلمین است.
محقق کتاب سعیده علمی در مقدمه اش بر کتاب، حیات و عصر مؤلف، سبب تألیف کتاب، اساتید، شاگردان و آثار مؤلف را مورد بررسی قرار داده است.
«روضة الاعلام بمنزلة العربیة من علوم الاسلام» تالیف محمد بن علی بن ازرق حمیری غرناطی (۸۳۱- ۸۹۶ ق) به زبان عربی است. کتاب در سال ۸۷۵ ق با موضوع علوم ادبیات عرب و فضایل آن تالیف شده است.
کتاب مشتمل بر تمهید، مقدمه محقق، چهار باب و یک خاتمه است. سه باب اول کتاب، در جزء اول، و باب چهارم، در جزء دوم آورده شده است. مؤلف، در توضیح و شرح مباحث از لطایف و ظرائفی قرآنی، روایات شریف نبوی به نقل از منابع اهل سنت و اشعار عرب فراوان استناد می کند.
گزارش محتوا
کتاب به شرح و توضیح علوم عربی و تمایز و برتری این علم از سایر علوم اختصاص دارد. مؤلف اعتقاد دارد به دلیل اینکه قرآن کریم و روایات شریف نبوی به زبان عربی است و این دو از منابع بزرگ معارف الهی می باشند لذا زبان و علوم عربی نسبت به سایر علوم فضیلت و برتری دارد و تعلیم و یادگیری آن از جمله وظایف مسلمین است. محقق کتاب سعیده ...

ارتباط محتوایی با روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام   • مفهوم روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام   • تعریف روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام   • معرفی روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام   • روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام چیست   • روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام یعنی چی   • روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام
کلمه : روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام
اشتباه تایپی : v,qi hghughl flkcgi hguvfdi lk ug,l hghsghl
عکس روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام : در گوگل

آیا معنی روضه الاعلام بمنزله العربیه من علوم الاسلام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )