برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1657 100 1
شبکه مترجمین ایران

روش زمینه یابی

روش زمینه یابی در دانشنامه اسلامی

روش زمینه یابی
یکی از روش های تحقیق در روان شناسی، روش زمینه یابی است. در اکثر دانش ها، حقیقت با به کارگیری روش های علمی (Scientific methods) به دست می آید. البته روش های پژوهشی آنها یکسان نیستند بلکه هر دسته از آنها به روش خاص خود تحقیق می شوند.روان شناسی نیز که یکی از پردامنه ترین و کوشاترین علوم انسانی است، دارای روش علمی خاص خود است و همین روش علمی است که به کار می آید تا مطالعه علم رفتار را از دشواری برهاند. آنچه علم را تعریف می کند موضوع تحقیق آن نیست بلکه روش تحقیق آن است.علمی بودن یا نبودن رویکرد مهم است. در انتخاب شیوه پژوهش، روش هایی وجود دارد که در کسب، طبقه بندی، کاربرد و ارزش اطلاعات از لحاظ توانایی تشخیص متفاوتند.
روش زمینه یابی (Survey method) برای مطالعه موضوعاتی به کار می رود که محقق قصد تغییر یا دستکاری متغیرها را ندارد و اطلاعات را به همان صورتی که هستند به دست می آورد.برای مطالعه نگرش ها و نظرات آزمودنی ها با ابزار مصاحبه و پرسش نامه از روش زمینه یابی استفاده می شود.
علی اسماعیلی و شایسته گودرزی، مبانی روان شناسی عمومی، تهران، شلاک، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۳۲.
 ۱. ↑ عظیمی، سیروس، اصول روان شناسی عمومی، تهران، دهخدا، چاپ دهم، ص۴۰.۲. ↑ علی اسماعیلی و شایسته گودرزی، مبانی روان شناسی عمومی، تهران، شلاک، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۳۲.
منبع
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «روش های تحقیق در روان شناسی »، تاریخ بازیابی ۹۷/۱۲/۱۵.    
...

روش زمینه یابی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی روش زمینه یابی   • مفهوم روش زمینه یابی   • تعریف روش زمینه یابی   • معرفی روش زمینه یابی   • روش زمینه یابی چیست   • روش زمینه یابی یعنی چی   • روش زمینه یابی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روش زمینه یابی

کلمه : روش زمینه یابی
اشتباه تایپی : v,a cldki dhfd
عکس روش زمینه یابی : در گوگل

آیا معنی روش زمینه یابی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )