برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1457 100 1

روزنامه

/ruznAme/

مترادف روزنامه: جریده، ژورنال، نشریه، کارنامه

معنی روزنامه در لغت نامه دهخدا

روزنامة. [ م َ ] (معرب ، اِ)معرب روزنامه. (از المنجد). رجوع به روزنامه شود.

روزنامه. [ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) مرکب از روز+ نامه (نامک پهلوی )، معرب آن روزنامج و روزنامجه. بیرونی در الجماهر (ص 260) از قول ناخدای کشتی آرد: «و کتبتها فی الروزنامج باسمه » (نام مصله ٔ سرب را باسم شیخی که بطلب حاجتی نزد ناخدا آمده بود وی در روزنامه ٔ خود یادداشت کرد.) و از همه ٔ اینها مهمتر صریحاً معلوم میشود که روزنامه در آن اوقات بمعنی کتاب شرح گزارش روزانه و یادداشت وقایع هرروزه که اکنون بزبان فرانسه ژورنال میگویند بوده. این اصطلاح ظاهراً بعدها در ایران بهمین معنی باقی مانده و در قرنهای اخیر به معنی «راپورت »های وقایعنگاران دولتی که از ولایات اخبار جاری را بدولت مینوشتند و بمعنی مطبوعات یومیه و هفتگی اطلاق شد. (از مجله کاوه ،دوره ٔ دوم ، شماره ٔ 6: روزنامه نگاری در ایران بقلم آقای تقی زاده ) (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). کتابی که در آن روز بروز مطالبی قید و ثبت شود و وقایعی یادداشت کنند. (حاشیه ٔ کلیله و دمنه چ مینوی ). دفتر قید. کتابچه ٔ ثبت. ورقه. (از فرهنگ ولف ). معرب آن ایضاء روزنامة است بمعنی دفترچه که در آن حساب روزها و ماهها و طلوع ماه و خورشید در عرض سال نوشته شود. (ازالمنجد). تقویم. رجوع به روزنامچه شود :
گزیت و خراج آنچه بد نام برد
بسه روزنامه بموبد سپرد
یکی آنکه بر دست گنجور بود
نگهبان آن نامه دستور بود
دگر تا فرستد بهر کشوری
بهر کارداری وهر مهتری
سه دیگر که نزدیک موبد برند
گزیت سر و باژها بشمرند .
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج 8 ص 41).
بدو روزنامه بدژها نهید
یکی نامه گنجور ما را دهید.
فردوسی.
یکی روزنامه است مر کارها را
که آنرا جهاندار دادار دارد.
ناصرخسرو.
نیک بنگر بروزنامه ٔ خویش
در مپیمای خار و خس بجراب.
ناصرخسرو.
قانون قضاء پارس همچنان نهاده اند که ببغداد است که اگر از صد سال باز حجتی نبشته باشند نسخت آن در روزنامه های مجلس حکم مثبت است. (فارسنامه ابن بلخی ص 118). تا پای از حد بندگی بیرون نهادند در تدارک کار ایشان رسوم لشکرکشی و آداب سپاه آرایی از نوعی ت ...

معنی روزنامه به فارسی

روزنامه
نامه ای که همه رو ه یاهفتهای یکبارچاپ شود
( اسم ) ۱ - دفتری که در آن شرح وقایع روزانه دربار شاهان و غیره را مینوشتند . ۲ - نامه اعمال کارنامه سیرت . ۳ - گزارش وقایع نگاران دولت از ولایات راپرت . ۴ - نامه ای مشتمل بر اخبار و وقایع روزنامه و غیره که هر روز چاپ میشود توضیح : توسعا به نامه هفتگی نیز اطلاق کنند .
مرکب از روز نامه معرب آن روز نامج و روزنامجه .
صاحب روزنامه یا روزنامه نگار
خواننده روزنامه . کسی که روزنامه میخواند .
فروشنده روزنامه . کسی که در دکه روزنامه فروشی روزنامه می فروشد .
صاحب بریده قدیم را گویند که مصب بزرگی بوده یا روزنامه نویس .
عمل روزنامه نگار . شغل روزنامه نگار .
( صفت ) کسی که مقالات یا اخبار روزنامه را تهیه کند .
روزنامه نویسنده . آنکه مباشر عمل روزنامه است و اخبار روزنامه را می نویسد .
تهیه و نوشتن مقالات و اخبار و روزنامه .

معنی روزنامه در فرهنگ معین

روزنامه
(مِ) [ په . ] (اِمر.) ۱ - نشریه ای که هر روز چاپ می شود و در آن اخبار و رویدادهای آن روز نوشته می شود. ۲ - نامة اعمال . ۳ - دفتر حساب بازرگان .
( ~. نِ) (حامص .) کسی که مقالات یا اخبار روزنامه را تهیه می کند.

معنی روزنامه در فرهنگ فارسی عمید

روزنامه
۱. نشریه ای حاوی اخبار و وقایع روز که به صورت روزانه یا هفتگی چاپ می شود.
۲. دفتری که بازرگانان دادوستد روزانۀ خود را در آن می نویسند.
۳. سرگذشت، شرح احوال، اعمال، و وقایع روزانه.
۴. [قدیمی، مجاز] نامۀ اعمال: آبی به روزنامهٴ اعمال ما فشان / بتوان مگر سترد حروف گناه از او (حافظ: ۸۲۶).
مدیرمسئول، سردبیر، یا کسی که مقالات روزنامه را می نویسد، روزنامه نویس، نویسندۀ روزنامه.

روزنامه در دانشنامه اسلامی

روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران، به زبان فارسی، مجموعه یادداشت های میرزا سید احمد تفرشی حسینی (م 1300ش)، است. این کتاب که عنوان آن از سوی ناشر انتخاب شده، حاوی اطلاعات مفیدی در باب حوادث و ماجراهای فاصله سال های 1321 تا 1328ش، مربوط به فرمان مشروطیت و تاریخ عصر انقلاب ایران است.
کتاب، از چند بخش تشکیل شده است. بخش اول، مقدمه ارزشمندی به قلم مصحح توانای اثر، ایرج افشار در باره مؤلف و یادداشت های اوست. پس از آن، متن یادداشت ها به ترتیب سال و با ذکر عناوینی از سوی مصحح در حاشیه کتاب، برای جلب توجه خوانندگان آمده است.
«وقایع استبداد صغیر»، عنوان جزوه ای از نویسنده ای گمنام است که مصحح، معتقد بوده مکمل کتاب حاضر است و لذا آن را به کتاب افزوده است. از بخش های جالبی که در انتهای اثر می توان مشاهده نمود، تصاویر مربوط به دوران آزادی فکر، آغاز نهضت مشروطه طلبی، استبداد صغیر و انقلاب مشروطیت است.
با آنکه خاطره نگاری سیاسی در تمدن ایرانی، سابقه ای کهن دارد و برخی از خاطره پژوهان غربی، کتیبه های داریوش در بیستون را انقلابی بزرگ در شیوه خاطره نگاری در عهد باستان دانسته اند و با آنکه خاطره نگاری سیاسی از اوایل عهد ساسانی به شهادت کتیبه های شاپور اول و نَرسه و کَرتیر موبد از سرگرفته شد و در دوران اسلامی نیز وقایع نگاران، رویدادهای دوران خود را ثبت کرده و خاطرات پراکنده، در ادب پارسی و در پاره ای از آثار دیوانیان و مورخان و علما به جا مانده است، اما از نیمه دوم قرن 19 و اوایل قرن حاضر است که خاطره نگاری سیاسی و سفرنامه نویسی، به عنوان نوع مشخص ادبی ظاهر می شود و در دوران 70 ساله میان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و پس از انقلاب، رونق فزاینده می یابد.
نویسنده که از صداقت و ساده دلی بی بهره نیست، در جریان حوادث انقلاب مشروطه، مردد و دودل بوده و جهت گیری مشخصی نداشته است. از خلال نوشته هایش برمی آید که میل او به جانب مشروطه طلبان بیشتر بوده و یا آنکه از ترس، چنین حالتی را در نوشته های خود بروز می داده است. طبعاً چون نوکر دربار «محمدعلی شاه» است و رزقش از آنجا تأمین می شده، نگران بوده که چه به سرش خواهد آمد.
...


روزنامه در دانشنامه ویکی پدیا

روزنامه
روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و بی هیچ قید و شرطی در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه نه بیانیه است و نه اطلاعیه و برای روشن ساختن افکار مردم بلکه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد.
فهرست روزنامه های ایران
روزنامه برخط
در سده ۱۸ جزوه ها و اوراق اطلاعاتی برای نخستین بار در اروپا؛ به طور روزانه، چاپ و پخش می شد. پس از پایان سده ۱۹ تعداد خوانندگان روزنامه های اروپایی افزایش یافت و به هزاران یا میلیون ها نفر رسید. روزنامه های اولیه بسیاری از انواع اطلاعات را در قطعی محدود و قابل تکثیر جای می دادند. روزنامه ها اطلاعاتی را دربارهٔ امور جاری، سرگرمی و آگهی در یک جا ارائه می کردند.
چاپ مطبوعات روزانه ارزان در ایالات متحده آمریکا، به سال ۱۸۹۲ میلادی بازمی گردد. این روزنامه ها نخست فقط در شهر نیویورک توزیع می شد، اما پس از مدتی در تمام شهرهای بزرگ شرق آمریکا توزیع گردید. در نخستین سال های سده ۲۰، روزنامه های شهری یا منطقه ای پدیدار شد که اکثر مناطق ایالات متحده آمریکا را پوشش می داد. در دوران مهاجرت انبوه، روزنامه های بسیاری به زبان های خارجی در آمریکا منتشر گردید. در سال ۱۹۱۱، نود و هفت روزنامه به زبان آلمانی در شهرهای غربی و شمال شرق آمریکا منتشر می شد.
نخستین روزنامه های معتبر نیویورک تایمز و لندن تایمز بودند. در دیگر کشورهای اروپایی، این دو روزنامه به عنوان الگو مورد توجه قرار می گرفتند. روزنامه های بخش ممتاز بازار تبدیل به نیروی سیاسی عمده ای شدند.
عکس روزنامه
روزنامه برخط روزنامه ای است که از طریق اینترنت در اختیار کاربران قرار می گیرد. روزنامه شیکاگو تریبیون در سال ۱۹۹۲ نخستین روزنامه برخطی بود که محتوای خود را به صورت الکترونیک ارائه کرد. در ایران، روزنامه همشهری نخستین روزنامه ای بود که در سال ۱۳۷۳ نسخه الکترونیک روزنامه چاپی خود را منتشر کرد. روزنامه برخط دارای مزایای زیادی می باشد.
عدم محدودیت زمانی و مکا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

روزنامه در دانشنامه آزاد پارسی

روزنامه (newspaper)
نشریه ای که روزانه و بیشتر با هدف خبررسانی منتشر می شود. در بیشتر روزنامه ها اطلاعات ویژه ای را هم نظیر گزارش وضع هوا، جدول زمانی برنامه های تلویزیونی، و قیمت سهام می گنجانند. همچنین گزارش ها و تفسیرهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و هنری و مطالب سرگرم کننده ای چون طنز و جدول در آن ها یافت می شود. تقریباً همۀ روزنامه ها، به نسبت های متفاوت، درآمدشان به آگهی های تجاری ای بستگی دارد که در آن ها درج می شود. بنابه آمار گرفته شده در امریکا و کانادا، حدود ۶۰ درصد از بزرگسالان هر روز و ۷۰ درصد از آنان هر آخر هفته یک روزنامه می خوانند. البته بیشتر مردم از طریق رادیو و تلویزیون از اخبار مطلع می شوند و در روزنامه ها به دنبال اطلاعات و تحلیل های تفصیلی می گردند که رادیو و تلویزیون به ندرت در اختیار آنان قرار می دهد. روزنامه ها نه فقط مردم را از وقوع رخدادها مطلع می کنند، بلکه آنان را از زمینۀ وقوع رخدادها و نیز تأثیر آن بر محیط پیرامون آگاه می کنند. روزنامه ها همواره برای خبررسانی به موقع تحت فشارند و گزارشگران و عکاسان و هنرمندان، سردبیران، و ویراستاران باید مقالات و تصویرها را اغلب در کمتر از چند ساعت برای چاپ در روزنامه آماده کنند. ازجمله روش هایی که روزنامه ها برای کسب اعتبار بیشتر برای خود به کار می گیرند عبارت است از بازبینی محتوای مطالب؛ توجه به اصول اخلاقی در انتشار مطالب؛ تصحیح و ویرایش مقالات؛ آگاه کردن خواننده از روند و اصول کار خود؛ و درخواست از منابع آگاه برای مرور مقالات پس از چاپ. با ریشه یابی انتشار روزنامه، به اوراق دست نویسی حاوی اخبار روزانه برمی خوریم که در روم باستان تهیه می شد. اما نخستین روزنامۀ چاپی در چین در دورۀ حکومت سلسلۀ تانگ (۶۱۸ـ۹۰۷م) بر روی قطعاتی چوبی منتشر شد. نخستین روزنامۀ کاغذی، در اواسط قرن ۱۴، در ونیز ایتالیا و نخستین روزنامه به معنای امروزین آن، که مشتمل بر اخبار و تفسیرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نیز آگهی های تجاری بود، در اواسط قرن ۱۸، در انگلستان به انتشار رسید. نیز ← روزنامه و روزنامه نگاری در ایران

نقل قول های روزنامه

روزنامه نشریه ای پیاپی است که دربرگیرندهٔ اخبار دربارهٔ رویدادهای کنونی، مقالات گوناگون آگاهی دهنده دربارهٔ سیاست، ورزش، هنر و همچنین تبلیغات می باشد.
• «روزنامه، منعکس کنندهٔ وضع عمومی کشور و تب سنج جامعه است.» ۲۵ آوریل ۲۰۱۵/ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ مصاحبه با روزنامهٔ ایران -> محمدعلی اسلامی ندوشن

ارتباط محتوایی با روزنامه

روزنامه در جدول کلمات

روزنامه امیر کببیر
دارالفنون
روزنامه ای پر تیراژ در ژاپن
اساهی
روزنامه ای در مصر
الاهرام
روزنامه پر تیتراژ ژاپنی
اساهی
روزنامه پر تیراژ ژاپنی
اساهی
روزنامه ژاپنی
آساهی
روزنامه فرانسوی
فیگارو
روزنامه فروشی چاپ اسپانیا
مارکا
روزنامه لبنانی
تشرین
روزنامه مصری
الاهرام

معنی روزنامه به انگلیسی

paper (اسم)
مقاله ، پروانه ، ورقه ، روزنامه ، جواز ، کاغذ ، ورق کاغذ
journal (اسم)
دفتر روزنامه ، روزنامه ، دفتر وقایع روزانه
gazette (اسم)
روزنامه ، مجله ، مجله رسمی ، اعلان و اگهی
newspaper (اسم)
روزنامه ، طبع روزنامه

معنی کلمه روزنامه به عربی

روزنامه
جريدة رسمية , صحيفة , مجلة , ورقة
سجل
کشک بيع الصحف
صحفي , کاتب اليوميات
صحافة
صحيفة
يوميا
أبرَزُ مَواضِيع الصَّحِيفَهِ
مجلة , نشافة
صحفي

روزنامه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ثنا
روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و بی هیچ قید و شرطی در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه نه بیانیه است و نه اطلاعیه و برای روشن ساختن افکار مردم بلکه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد.
محتویات [نهفتن]
۱ پیدایش روزنامه ها
۲ نخستین روزنامه های به زبان فارسی
۳ پیشینهٔ روزنامه در خاورمیانه
۴ مطبوعات در قانون ایران
۵ جستارهای وابسته
۶ منابع
۷ پیوند به بیرون
پیدایش روزنامه ها [ویرایش]
در سده ۱۸ جزوه ها و اوراق اطلاعاتی برای نخستین بار در اروپا؛ به طور روزانه، چاپ و پخش می شد. پس از پایان سده ۱۹ تعداد خوانندگان روزنامه های اروپایی افزایش یافت و به هزاران یا میلیون ها نفر رسید. روزنامه های اولیه بسیاری از انواع اطلاعات را در قطعی محدود و قابل تکثیر جای می دادند. روزنامه ها اطلاعاتی را درباره امور جاری، سرگرمی و آگهی در یک جا ارائه می کردند.
چاپ مطبوعات روزانه ارزان در ایالات متحده آمریکا، به سال ۱۸۹۲ میلادی باز می گردد. این روزنامه ها نخست فقط در شهر نیویورک توزیع می شد، اما پس از مدتی در تمام شهرهای بزرگ شرق آمریکا توزیع گردید. در نخستین سال های سده ۲۰، روزنامه های شهری یا منطقه ای پدیدار شد که اکثر مناطق ایالات متحده آمریکا را پوشش می داد. در دوران مهاجرت انبوه، روزنامه های بسیاری به زبان های خارجی در آمریکا منتشر گردید. در سال ۱۹۱۱، نود و هفت روزنامه به زبان آلمانی در شهرهای غربی و شمال شرق آمریکا منتشر می شد.
نخستین روزنامه های معتبر نیویورک تایمز و لندن تایمز بودند. در دیگر کشورهای اروپایی، این دو روزنامه به عنوان الگو مورد توجه قرار می گرفتند. روزنامه های بخش ممتاز بازار تبدیل به نیروی سیاسی عمده ای شدند.
در سال ۱۹۶۰ هر روز در انگلستان بیش از یک روزنامه به ازای هر خانواده به فروش می رسید؛ به طور متوسط ۱۱۲ روزنامه برای هر ۱۰۰ خانواده، اما این نسبت از آن پس پیوسته کاهش یافته است. امروزه کم تر از ۹۰ روزنامه برای هر ۱۰۰ خانواده به فروش می رسد.
کشورهای اروپایی، هر کدام تعدادی روزنامه های سراسری، خصوصی و دولتی دارند. روزنامه های اروپا اغلب دیدگاه های سیاسی متفاوتی دارند، موضوعات متفاوتی را دربر می گیرند و امکان انتخاب برای خواننده فراهم می کنند. در آمریکا، هم چنان انتشار روزنامه های محلی به صورت یک پیشه انحصاری درآمده است. اگر چه روزنامه ها در آمریکا محلی هستند، اما به هیچ وجه تماماً در مالکیت افراد محلی قرار نمی گیرند. بیش از ۷۰ درصد این روزنامه ها به وسیله شرکت های انتشاراتی زنجیره ای کنترل می شوند. در بعضی از این روزنامه ها، همانند بسیاری از روزنامه های اروپا، مالکان خط مشی ها و سیاست های سرمقاله ها را تعیین می کنند و سردبیران و روزنامه نگاران خود را به پیروی از این سیاست ها متعهد می دانند. در زنجیره روزنامه های هرست، هر روز چندین سرمقاله برای سردبیران هشت روزنامه عمده فرستاده می شود، که بعضی از آن ها باید مورد استفاده واقع شوند، در حالی که بعضی دیگر می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
بسیاری از دولت ها اقدام به جلوگیری تملک روزنامه ها به وسیله شرکت های زنجیره ای بزرگ کرده اند تا تلاش کرده اند موازنه سیاسی را به مطبوعات تحمیل کنند.در سال ۱۹۷۰ در نروژ، برنامه ای برای متعادل کردن سرمایه گذاری میان روزنامه هایی که نماینده جناح های مختلف سیاسی بودند آغاز گردید، و بیشتر اجتماعات محلی در آن کشور تنها دو یا چند روزنامه دارند که دیدگاه های گوناگون را در مورد اخبار ملی و بین المللی ارائه می کنند.
با ظهور اینترنت و کتاب الکترونیکی به تدریج تعداد روزنامه ها افزایش یافته و از شمارگان آن ها کاسته می شود. فناوری جدید چاپ و تولید روزنامه ها را بسیار آسان تر از گذشته ساخته است.
نخستین روزنامه های به زبان فارسی [ویرایش]
واژه «روزنامه» در متون کهن فارسی به کار ­رفته است و منظور از آن، بیان رویدادهای مهم درباره پادشاهان و شرح زندگانی وزیران و بزرگان بوده و در یک نسخه منتشر می­ شده است.[۱]
این واژه تا روزگار آغازین دوره قاجار نیز به همین مفهوم بوده است، چنانکه مجموعه­ هایی از این روزنامه ­ها در زبان فارسی موجود است که آخرین مجموعه مستقل از این نوع، روزنامه میرزامحمد کلانتر شیراز در شرح رویدادهای زندیان، و روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه است.[۲]
در دوره قاجاری در معنی واژه روزنامه تغییری پدید آمد. به گزارش ­های وقایع نگاران دولتی که از شهرستان­ ها اخبار جاری را به دولت مرکزی می ­نوشتند نیز روزنامه گفته می ­شد.[۳]
نزدیک به شصت سال پیش از چاپ نخستین مطبوعات در ایران و هم عصر با زندیان، در سده ۱۸ (میلادی)، چاپ مطالب به زبان فارسی در روزنامه های هند و سپس انتشار روزنامه های تمام فارسی در آن کشور آغاز شده بود. از جملهٔ این روزنامه ها، می توان سلطان الاخبار، جام جهان نما و سراج الاخبار را نام برد. اسدالله خان غالب، شاعر نامور پارسی سرای آن زمان در سراج الاخبار شعرهایش را به چاپ می رساند.[۴]
پیشینهٔ روزنامه در خاورمیانه [ویرایش]
نخستین روزنامه خاورمیانه در سال ۱۸۲۸ هم زمان با سلطنت محمدعلی پاشا در مصر منتشر شد و نامش «الوقایع المصریه» بود. سه سال پس از آن روزنامه ای ترکی به نام «تقویم وقایع» منتشر گردید و هشت سال بعد در ایران روزنامه «کاغذ اخبار» (ترجمه کلمه Newspaper) به اهتمام میرزاصالح شیرازی یکی از نخستین دانشجویان اعزامی به اروپا انتشار یافت.
بازار روزنامه ها در آستانه انقلاب مشروطه رونق گرفت. رنه گروسه یکی از خاورشناسان می نویسد: «رستاخیز ملت ایران در آغاز قرن بیستم رستاخیز ادبی بود که بیشتر از طریق روزنامه ها متجلی گردید.» [۵]
یک سال پس از انقلاب (۱۲۸۶ خورشیدی-۱۹۰۷ (میلادی) ) هشتاد و چهار روزنامه در ایران منتشر می شد، نفوذ ...
hadi_g.a
جراید
حمیدرضا دادگر_فریمان
جریده، ژورنال، نشریه، کارنامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• روزنامه وطن امروز   • روزنامه ایران   • روزنامه آفتاب   • روزنامه های ورزشی امروز   • روزنامه ارمان   • روزنامه پرسپولیس   • روزنامه کیهان   • روزنامه ورزشی پرسپولیس   • معنی روزنامه   • مفهوم روزنامه   • تعریف روزنامه   • معرفی روزنامه   • روزنامه چیست   • روزنامه یعنی چی   • روزنامه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روزنامه
کلمه : روزنامه
اشتباه تایپی : v,ckhli
آوا : ruznAme
نقش : اسم
عکس روزنامه : در گوگل

آیا معنی روزنامه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران