برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

روباه صحرا لقب فیلد مارشال رومل

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
لقب فیلد مارشال رومل از فرماندهان ارشد و با هوش المان نازی بود که معتقد بود هیتلر دیوانه هست و دارد المان را به باد فنا میدهد سوقصدی جهت هیتلر ترتیب داد ولی بمب در جلسه منفجر شد و اسیبی به ادولف نرسید.
توضیح اینکه المانیها به ابتدای مارشال یک پیشوند فیلد مینگارند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی روباه صحرا لقب فیلد مارشال رومل   • مفهوم روباه صحرا لقب فیلد مارشال رومل   • تعریف روباه صحرا لقب فیلد مارشال رومل   • معرفی روباه صحرا لقب فیلد مارشال رومل   • روباه صحرا لقب فیلد مارشال رومل چیست   • روباه صحرا لقب فیلد مارشال رومل یعنی چی   • روباه صحرا لقب فیلد مارشال رومل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روباه صحرا لقب فیلد مارشال رومل
کلمه : روباه صحرا لقب فیلد مارشال رومل
اشتباه تایپی : v,fhi wpvh grf tdgn lhvahg v,lg
عکس روباه صحرا لقب فیلد مارشال رومل : در گوگل

آیا معنی روباه صحرا لقب فیلد مارشال رومل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )