برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1525 100 1
شبکه مترجمین ایران

رنگ آوردن

معنی رنگ آوردن در لغت نامه دهخدا

رنگ آوردن. [ رَ وَ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از خجل شدن و رو ساختن باشد. (برهان قاطع) (آنندراج ). رنگ برآوردن. (برهان قاطع). رنگ دادن و رنگ گرفتن. رنگ برنگ شدن. (آنندراج ). رنگ گذاشتن و رنگ برداشتن. رجوع به رنگ شود :
زهی چو لاله گل آورده از جمال تو رنگ
قبای سرو سهی با نهال قد تو تنگ.
نجیب الدین جرفادقانی (از آنندراج ).
از آن می یکی جام پیما به من
که رنگ آورد زو عقیق یمن.
فخرالدین گرگانی (از آنندراج ).
سپهر نیلی شرمنده گشت و رنگ آورد
چو آستان سرای مرا منور کرد.
کمال اسماعیل (از آنندراج ).
|| خشم و قهر با خجالت آمیخته. (از برهان ) (از آنندراج ). || رنگ آمیختن و درآمیختن. نیرنگ ساختن. مکر و حیله بکار بردن. رجوع به رنگ آمیختن و رنگ درآمیختن و رنگ برآوردن شود :
من او را چه گویم چه رنگ آورم
که آن دست را زیر سنگ آورم.
فردوسی.
- رنگ بر روی کار آوردن ؛ کنایه از کار با آب و تاب کردن باشد. (از آنندراج ) :
بی تو مجلس بود همچون گلشن بی آب و رنگ
رنگی و آبی بروی کار ما آورده ای.
وحید (از آنندراج ).

معنی رنگ آوردن به فارسی

رنگ آوردن
( مصدر ) ۱ - خجل شدن شرمگین گشتن . ۲ - خشمگین گشتن .

معنی رنگ آوردن در فرهنگ معین

رنگ آوردن
( ~. وَ یا وُ دَ)(مص ل .) ۱ - خجل شدن . ۲ - خشمگین شدن .

رنگ آوردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رنگ آوردن   • مفهوم رنگ آوردن   • تعریف رنگ آوردن   • معرفی رنگ آوردن   • رنگ آوردن چیست   • رنگ آوردن یعنی چی   • رنگ آوردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رنگ آوردن

کلمه : رنگ آوردن
اشتباه تایپی : vk' H,vnk
عکس رنگ آوردن : در گوگل

آیا معنی رنگ آوردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )