برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

رنج برده

معنی رنج برده در لغت نامه دهخدا

رنج برده. [ رَ ب ُ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) مشقت و محنت دیده. زحمت کشیده. صدمه و آسیب دیده. سختی و تعب آزموده :
چنین گفت رستم که ای مهتران
جهان دیده و رنج برده سران.
فردوسی.
- رنج نابرده ؛ زحمت نکشیده. مشقت و تعب ندیده. سختی و محنت نیازموده :
چرا اسب در خوید بگذاشتی
بر رنج نابرده برداشتی.
فردوسی.
- نابرده رنج . رجوع به ترکیب قبل شود :
به رنج اندر است ای خردمند گنج
نیابد کسی گنج ، نابرده رنج.
فردوسی.
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.
سعدی.

معنی رنج برده به فارسی

رنج برده
مشقت و محنت دیده زحمت کشیده صدمه و آسیب دیده سختی و تعب آزموده

معنی رنج برده در فرهنگ فارسی عمید

رنج برده
محنت دیده، آسیب دیده.

رنج برده را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رنج برده   • مفهوم رنج برده   • تعریف رنج برده   • معرفی رنج برده   • رنج برده چیست   • رنج برده یعنی چی   • رنج برده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رنج برده

کلمه : رنج برده
اشتباه تایپی : vk[ fvni
عکس رنج برده : در گوگل

آیا معنی رنج برده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )