برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

رنج بردار

معنی رنج بردار در لغت نامه دهخدا

رنج بردار. [ رَ ب ُ ] (نف مرکب ) رنج برنده. متحمل رنج و مشقت. زحمت کش. آنچه یا آنکه رنج و تعب را بردبار باشد :
به دانش بود بیگمان زنده مرد
خنک رنج بردار پاینده مرد.
فردوسی.
بدان تا تن رنج بردارشان
بیاساید از جنگ و پیکارشان.
فردوسی.
کجا آن حکیمان و دانندگان
همان رنج بردار خوانندگان.
فردوسی.

معنی رنج بردار به فارسی

رنج بردار
رنج برنده متحمل رنج و مشقت زحمت کش

معنی رنج بردار در فرهنگ فارسی عمید

رنج بردار
آن که رنج و سختی تحمل می کند، رنجبر، رنج برنده: به دانش بُوَد بی گمان زنده مرد / خنک رنج بردار پاینده مرد (فردوسی: ۷/۳۶۷).

رنج بردار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رنج بردار   • مفهوم رنج بردار   • تعریف رنج بردار   • معرفی رنج بردار   • رنج بردار چیست   • رنج بردار یعنی چی   • رنج بردار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رنج بردار

کلمه : رنج بردار
اشتباه تایپی : vk[ fvnhv
عکس رنج بردار : در گوگل

آیا معنی رنج بردار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )