برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1472 100 1

رقاص

/raqqAs/

مترادف رقاص: بالرین، پایکوب، رامشگر، رقصنده

برابر پارسی: پایکوب، دست افشان، رامشگر

معنی رقاص در لغت نامه دهخدا

رقاص. [ رَق ْ قا ] (ع ص ، اِ) پای کوبنده. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ مؤلف ). پای کوب. (دهار) (ملخص اللغات حسن خطیب ) (مهذب الاسماء). بازیگر. (منتهی الارب ) (ملخص اللغات ) (آنندراج ). صیغه ٔ مبالغه از رقص. (از اقرب الموارد). بازیگر، برای مبالغه تشدید گرفته است. (از ناظم الاطباء).عربی است به معنی بازیگر و مطرب. (از شعوری ج 2 ورق 8). رقص کننده و بسیار رقص کننده. (لغت محلی شوشتر). پای کوب. پای گر. پای باز. (یادداشت مؤلف ) :
دل از مستی شده رقاص با او
غلامی چند خاص الخاص با او.
نظامی.
ثریا بر ندیمی خاص گشته
عطارد بر افق رقاص گشته.
نظامی.
نطع پر از زخمه و رقاص نه
بحر پر از گوهر و غواص نه.
نظامی.
مشتری همچو زهره شد رقاص.
حافظ.
- رقاص بازی ؛ در تداول عامه رقاصی کردن و مسخره بازی و در مورد کارهای ناسودمند و غیر منطقی و دور از روش سلیم گویند: رقاص بازی در آورده است.
|| پاندول ساعت. قسمتی از درون ساعت که جنبد. (یادداشت مؤلف ). رقاصک [ساعت ]. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی رقاص به فارسی

رقاص
رقص کننده، پای کوبنده، بازیگر، پاندول ساعت
( صفت اسم ) ۱ - رقص کننده پای کوبنده پای کوب . ۲ - رقاصک ( ساعت ) .
کنایه از اسب جماش است که اسب شوخ و بازیگر باشد

معنی رقاص در فرهنگ معین

رقاص
(رَ قّ) [ ع . ] (ص .) رقص کننده .

معنی رقاص در فرهنگ فارسی عمید

رقاص
۱. آن که شغلش رقصیدن است.
۲. (اسم) پاندول ساعت.

معنی رقاص به انگلیسی

jigger (اسم)
رامشگر ، رقاص ، گاری تک اسبه ، طناب قرقره ، بادبان کوچک ، یکجور کرجی کوچک ، ماشین نم مالی ، جرثقیل ابی ، درشکه یک اسبه ، خیمه شب باز
gigolo (اسم)
ژیگولو ، رقاص ، شیک پوش
coryphee (اسم)
رقاص
dancer (اسم)
رقاص
terpsichore (اسم)
رقاص

معنی کلمه رقاص به عربی

رقاص
راقص

رقاص را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
در پهلوی "وشتنده " از بن وشتن به چم پایکوبی کردن، نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
وشتان = رقصان
وشتندگان = رقاصان
ایرزاد
رَقّاص
واژه ای پارسی ست و بهتر است که رَغسَنده گفته شود.
رَقص = رَغس
رَقاص = رَقصَنده
این واژه هم ریشه با rock انگلیسی است.
rock and roll = برَغس و بِغَلتان/ بِجُنبان/ قِر/غِر بِده
رَقاص خانه = رَغسِشگاه ، رامِشگاه، رَمِشگاه، رَغس خانه
رَقاصَک = رَغسَک ، رَغسَنجه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فیلم رقاص   • رقاص زن ایرانی   • زنان رقاص عرب   • بهترین رقاص زن دنیا   • زنان رقاص قبل از انقلاب   • رقاص ایرانی جمیله   • معنی رقاص   • زنان رقاص ترکیه   • مفهوم رقاص   • تعریف رقاص   • معرفی رقاص   • رقاص چیست   • رقاص یعنی چی   • رقاص یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رقاص
کلمه : رقاص
اشتباه تایپی : vrhw
آوا : raqqAs
نقش : صفت
عکس رقاص : در گوگل

آیا معنی رقاص مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران