برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1434 100 1

رشوه

/reSve/

مترادف رشوه: ارتشا، باج، باج سبیل، پاره، رشوت، لاج، کود

برابر پارسی: باج، لاج، پاره خواری

معنی رشوه در لغت نامه دهخدا

رشوت. [ رِش ْ وَ ] (از ع ، اِ) رُشْوَت. رشوه و پاره و مزد. (ناظم الاطباء). اتاوه. پاره. رشوه. رشوة. برطیل. بَرْطَلَه. پاره ای که برای برآمدن کاری دهند. (یادداشت مؤلف ). آنچه بر کسی دهند تا کارسازی به ناحق کند، و در فارسی قدیم آنرا پاره گویند. (غیاث اللغات از منتخب اللغات و شرح نصاب ). پاره یعنی چیزی که برای کارسازی ناحق به کسی دهند، و با لفظ دادن و گرفتن و ستاندن و خوردن مستعمل. (آنندراج ) :
چون خصم سر کیسه ٔ رشوت بگشاید
دروقت شما بند شریعت بگشایید.
ناصرخسرو.
آنکه فقیه است از املاک او
پاک تر آنست که از رشوت است.
ناصرخسرو.
هر یکی همچو نهنگی و ز بس جهل و طمع
دهن علم فراز و دهن رشوت باز.
ناصرخسرو.
رشوت حکمش دهد جوشن مریخ را
چون به کف شاه دید تیغ زحل گون فلک.
خاقانی.
کجا خازن لشکر و گنج من
به رشوت مگر کم کند رنج من.
نظامی.
چو یاقوتم نبید خام گیرد
به رشوت با طبرزد جام گیرد.
نظامی.
چون دهد قاضی به دل رشوت قرار
کی شناسد حق از مظلوم زار.
مولوی.
قاضی که به رشوت بخورد پنج خیار
ثابت کند ازبهر تو صد خربزه زار.
سعدی.
- رشوت خواستن ؛ پاره خواستن. طلب پاره و رشوه از کسی. (یادداشت مؤلف ). استرشاء. (دهار).

رشوة. [ رِش ْ وَ ] (ع اِ) رُشْوة. رَشْوَة. (کشاف زمخشری ). پاره و رشوة ج ، رشی ً [ رُ شَن ]، رِشَی ً، رِشَوات ، رِشْوات. (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). آنچه برای باطل نمودن حق یا حق نمودن باطل داده شود. (ازتعریفات جرجانی ) (از المنجد) (از اقرب الموارد). و در حدیث است : لعن اﷲ الراشی و المرتشی و الرائش ؛ یعنی دهنده و گیرنده و سعی کننده را میان آنها. (منتهی الارب ). رشوه دادن. (دهار). || مزد. ج ، رِشی ̍، رُشی ̍، رِشَوات ، رِشْوات. (ناظم الاطباء). || آنچه برای تملق داده شود. ج ، رشی ً [ رِ شَن ْ ]، گویند: «الرشی رشاء النجاح ». (از اقرب الموارد).

رشوة. [ رُش ْ وَ ] (ع اِ) رَشْوة. رِشْوَة. (ناظم (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به رِشْوة و رَشْوَة شود.

رشوة. [ رَش ْ وَ ](ع اِ) رُشْوة. رِشْوة. (ناظ ...

معنی رشوه به فارسی

رشوه
آنچه به کسی بدهندتابرخلاف وظیفه اش عمل نماید
۱ - ( مصدر ) دادن مالی به کسی برای انجام دادن مقصود خود . ۲ - ( اسم ) آنچه به کسی دهند تا کارسازی ناحق کند پاره بلکفد بلکفت .
یا رشوه
( صفت ) آنکه رشوه گیرد پاره ستان .
رشوت خور . مرتشی . رشوت خوار
رشوه خوار
عمل رشوه خوار رشوه گیری رشوه خوری.
رشوه خوار
رشوه گیر . آنکه رشوه و پاره می گیرد
رشوت خوردن . رشوت گرفتن
رشوه خواری
رشوت دادن . پاره دادن
رشوه دهنده . رشوت ده . پاره دهنده
رشوه گرفتن . پاره گرفتن . اخذ رشوت
رشوت گرفتن . پاره گرفتن . ارتشائ
رشوه خور . آنکه رشوه و پاره می گیرد .

معنی رشوه در فرهنگ معین

رشوه
(رِ یارُ وِ) [ ع . رشوة ] (مص م .) دادن پول یا مال دیگر به کسی برای انجام کارِ ناحق .
( ~. خا) [ ع - فا. ] (ص فا.) رشوه گیر، کسی که رشوه دریافت می کند.

معنی رشوه در فرهنگ فارسی عمید

رشوه
آنچه از پول و مانند آن به کسی می دهند تا کاری برخلاف وظیفۀ خود انجام دهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی برخلاف حق و عدالت بدهد، پاره، بلکفد، بلکفت.
کسی که رشوه می گیرد، رشوه خور، رشوه گیر.

رشوه در دانشنامه اسلامی

رشوه
مالی را که به قاضی پرداخت می شود تا حکم را به نفع صاحب مال تغییر دهد رشوه می گویند.از رشوه در باب تجارت و قضاء سخن گفته اند.
رشوه مال بذل شده به قاضی جهت حکم به نفع صاحب مال است.
نظر لغویین و فقهادر معنای رشوه
کلمات لغویان و نیز فقها در معنای رشوه ازچند جهت مختلف و پراکنده است:۱. آیا رشوه اختصاص به احکام دارد یا گستره آن غیر احکام را نیز دربر می گیرد؟ به عبارت دیگر، آیا رشوه عبارت است از مالی که به حاکم شرع بذل می گردد تا به نفع بذل کننده حکم کند یا اعم از حاکم شرعی است و شامل حاکمان عرفی، همچون فرماندار، بلکه تمامی کار گزاران دولتی می شود؟۲.آیا رشوه اختصاص به مورد حکم به باطل دارد و به مالی رشوه گویند که جهت حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق، به قاضی داده می شود یا اعم از آن است و شامل مالی که جهت حکم به حق نیز به قاضی داده می شود می گردد؟۳.آیا رشوه اختصاص به مال دارد یا گستره آن اعم از مال است و آنچه را که مقصود از آن توصل جستن به حاکم جهت صدور حکم به نفع توصل جوینده است نیز دربر می گیرد، مانند انجام دادن خدمتی همچون تعمیرخانه برای قاضی یا تمجید و ستایش وی؟۴.آیا رشوه شامل جعل و اجرت نیز می شود یا ماهیت رشوه با آن دو متفاوت است؟با توجه به نکات فوق تعاریف فقها از رشوه بیان می شود:
تعریف فقهااز رشوه
...
رشوه
رشوه عمل حرامی که در اصطلاح فقهی به معنای دادن مال به قاضی برای تغییر حکم حق به باطل یا دادن حکم باطل به جای حق است. اگرچه درباره تعریف دقیق فقهی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی تعریف لغوی را که شامل دادن مال به قاضی و کارمند است مصداق رشوه می‎دانند.
کلمه رشوه در قرآن ذکر نشده اما در روایات فراوانی به آن اشاره شده است. از جمله در روایتی از پیامبر(ص) رشوه دادن، گرفتن آن و همچنین واسطه‎گری برای رشوه مورد لعن و نفرین دانسته شده است. روایات دیگری نیز آن را در حد کفر و شرک دانسته‎ است. برخی دیگر از روایات رشوه را از مصادیق مال حرام و سحت دانسته‎اند.
رشوه از نگاه برخی منحصر به دادن مال نیست؛ بلکه شامل هر عملی است که در رأی قاضی یا عملکرد یک کارمند تاثیرگذار باشد از تملق گویی تا خیاطی لباس و....
...

رشوه در دانشنامه آزاد پارسی

رِشوه
اصطلاحی فقهی. مالی است که به قاضی می پردازند تا به مصلحتِ پردازنده، حکم کند. به این کار رشوه، به پردازنده راشی و به گیرنده مرتشی و به دلّال و واسطۀ رشوه، رائش گویند. به اجماع مسلمانان، دادن و گرفتن رشوه حرام است. از پیامبر اکرم (ص) نقل است که رشوه به منزلۀ کفر به خدای متعال و رسول اوست؛ برخی رشوه را حتی برای تسریع در صدور رأی نیز حرام می دانند. دربارۀ هدیه به قاضی، اختلاف نظر است. برخی با تفصیل بین انگیزه های پرداخت هدیه، فقط برخی از اقسام آن را حرام دانسته اند. در این که مرتشی مالکِ مالِ رشوه ای می شود یا آن که باید مال را به صاحبش برگرداند، اختلاف است. مالی که به قیمتی بسیار نازل به قاضی می فروشند در حکم رشوه است. صاحب جواهر عقیده دارد که اعمال چاپلوسانه مانند احترام بی حد، سعی در رفع حوایج و مانند آن نیز رشوه محسوب می شود.

ارتباط محتوایی با رشوه

رشوه در جدول کلمات

رشوه
ربا
رشوه خواری
ارتشا
رشوه گرفتن
سحت

معنی رشوه به انگلیسی

bribe (اسم)
رشوه ، پاره ، بدکند
bribery (اسم)
تطمیع ، رشوه ، رشوه خواری ، خود فروشی ، ارتشاء ، رشوه گیری ، رشاء ، پاره ستانی
baksheesh (اسم)
انعام ، بخشش ، رشوه
payola (اسم)
رشوه
palm greasing (اسم)
رشوه
subornation (اسم)
رشوه ، اغواء ، اغواء بکار بد ، زیر پا نشینی

معنی کلمه رشوه به عربی

رشوه
ابتزاز , رشوة ، إتاوةٌ
رشوة
اِرْتشي
دهن , رشوة , نخلة
اِرْتشي

رشوه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مقدس
اتراوه
مقدس
اتاوه
حمیدرضا دادگر_فریمان
ارتشا، باج، باج سبیل، پاره، رشوت، لاج، کود،ربا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مجازات رشوه   • رشوه در اسلام   • معنی رشوه   • احکام رشوه   • رشوه چیست   • رشوه دادن در جدول   • رشوه در قرآن   • نحوه اثبات رشوه   • مفهوم رشوه   • تعریف رشوه   • معرفی رشوه   • رشوه یعنی چی   • رشوه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رشوه
کلمه : رشوه
اشتباه تایپی : va,i
آوا : reSve
نقش : اسم
عکس رشوه : در گوگل

آیا معنی رشوه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )