برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

رشد پیدا کردن (مثل سرکلم)

معنی کلمه رشد پیدا کردن (مثل سرکلم) به عربی

رشد پیدا کردن (مثل سرکلم)
ملفوف

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رشد پیدا کردن (مثل سرکلم)   • مفهوم رشد پیدا کردن (مثل سرکلم)   • تعریف رشد پیدا کردن (مثل سرکلم)   • معرفی رشد پیدا کردن (مثل سرکلم)   • رشد پیدا کردن (مثل سرکلم) چیست   • رشد پیدا کردن (مثل سرکلم) یعنی چی   • رشد پیدا کردن (مثل سرکلم) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رشد پیدا کردن مثل سرکلم

کلمه : رشد پیدا کردن (مثل سرکلم)
اشتباه تایپی : van ~dnh ;vnk (leg sv;gl)
عکس رشد پیدا کردن (مثل سرکلم) : در گوگل

آیا معنی رشد پیدا کردن (مثل سرکلم) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )