برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1609 100 1
شبکه مترجمین ایران

رشته کوه مرتفع آسیا

رشته کوه مرتفع آسیا در جدول کلمات

رشته کوه مرتفع آسیا
هیمالیا

رشته کوه مرتفع آسیا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

طیب
هندوکش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رشته کوه مرتفع آسیا   • مفهوم رشته کوه مرتفع آسیا   • تعریف رشته کوه مرتفع آسیا   • معرفی رشته کوه مرتفع آسیا   • رشته کوه مرتفع آسیا چیست   • رشته کوه مرتفع آسیا یعنی چی   • رشته کوه مرتفع آسیا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رشته کوه مرتفع آسیا

کلمه : رشته کوه مرتفع آسیا
اشتباه تایپی : vaji ;,i lvjtu Hsdh
عکس رشته کوه مرتفع آسیا : در گوگل

آیا معنی رشته کوه مرتفع آسیا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )