برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

رسم الخط


برابر پارسی: دبیره، خوش نویس، شیوه نگارش، دبیره نویسی، آیین نگارش، خوش، نویسش

معنی رسم الخط در لغت نامه دهخدا

رسم الخط. [ رَ مُل ْ خ َطط ] (ع اِ مرکب ) طرز نگارش حروف هر یک از خطوط متداول در جهان. املا و طریقه ٔ نوشتن. (ناظم الاطباء). طریقه ٔ نوشتن حروف خط یک زبان. (فرهنگ نظام ). از وقتی که زبان عربی با سپاهیان عرب به ایران نفوذ کرد خط عربی نیز با آن همراه بود. خط عربی به نحوی که در دوره ٔ اسلامی معمول بود در زمانی قریب به اسلام از دو قوم اخذ شد، نخست از قوم نبطی در جانب حوران و دوم از سریانیان از طریق حیره (نزدیک کوفه ). این هر دو خط از خطوط سامی و برای عرب کاملاً قابل تقلید بود. خط نخستین منشاء خط نسخ و کوفی بود که هر دو بعد از غلبه ٔ اسلام میان مسلمین باقی ماند و ظاهراً این هر دو خط را با هم به کار می بردند. خط نسخ بیشتر برای کتابت مصاحف می آمد، این رسم الخط در آغاز امربی نقطه و بی شکل بود ولی بنابر مشهور نخستین واضعان علم نحو یعنی ابوالاسود الدؤلی و نصربن عاصم اشکال واعجام را در آن وارد کردند. در عهد اموی انواع مهمی در خط عربی پدید نیامد ولی در عصر بنی عباس انواع مختلفی از قبیل نصف و خفیف و ثلث و مسلسل و رقاع و غیره بوسیله ٔ احول محرر و اقسام دیگری بوسیله ٔ دیگران اختراع شد و از شاگردان احول ابوعلی محمدبن مقله (متوفای 328 هَ. ق.) و برادرش ابوعبداﷲ حسن (متوفای 338هَ. ق.). هستند که خط عربی به دست هر دو کامل شد. چون رسم الخط عربی با همه ٔ اشکالات خود از خط پهلوی آسانتر است بزودی بوسیله ٔ ایرانیان مسلمان یا کسانی که بزبان عربی به نحوی از انحاء آشنایی مییافتند پذیرفته شد... البته این خط در ایران و بوسیله ٔ خطاطان ایرانی تکامل یافت و بتدریج مستعد تحریر فارسی دری یعنی لهجه ٔ رسمی و کتابی ایران دوره ٔ اسلامی گردید. رواج خط عربی در ایران از پاره ای جهات به لهجات ایرانی صدماتی وارد آورد زیرا نبودن اعراب در عربی باعث آمد که تلفظ بسیاری از کلمات فارسی در طول زمان دستخوش بی اطلاعی این و آن گردید و به صورتهای غیراصلی مشهور شد، مثلاً نیاکان بجای کاف با گاف و برنا بجای فتحه ٔ «ب » با ضمه ٔ آن و... تبدیل گردید... در تمام مواردی که در آخر کلمات قدیم ایرانی کاف یا گاف به کار برده می شد، مثل نامک ، بندک ، گربک و امثال آنها، چون این کاف در لهجات متأخر حذف شد و نوشتن حرف ماقبل کاف بافتحه دشوار بود، ناگزیر برای بیان حرکت آنها «هَ» به آخر آنها افزوده شد و نوشتند: نامه ، ...

معنی رسم الخط به فارسی

رسم الخط
طرز نوشتن کلمه یا کلمات
طرز نگارش حروف هر یک از خط متداول در جهان املا و طریقه نگاشتن .

معنی رسم الخط در فرهنگ معین

رسم الخط
( ~ُ لْ خَ) [ ع . ] (مص مر.) طرز نوشتن کلمه یا کلمات .

معنی رسم الخط در فرهنگ فارسی عمید

رسم الخط
طرز نوشتن کلمات، به ویژه از جهت پیوسته نویسی و جدانویسی حروف واژه ها.

رسم الخط را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوالفضل
دبیره
سهیل نظری
کشیددپیره
یا
کشیدن دپیره
یا
کشش دپیره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جدیدترین رسم الخط فارسی   • رسم الخط فارسی نستعلیق   • رسم الخط چیست   • رسم الخط نستعلیق   • آموزش رسم الخط فارسی   • رسم الخط فارسی قبل از اسلام   • رسم الخط فرهنگستان   • تاریخچه رسم الخط فارسی   • معنی رسم الخط   • مفهوم رسم الخط   • تعریف رسم الخط   • معرفی رسم الخط   • رسم الخط یعنی چی   • رسم الخط یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رسم الخط

کلمه : رسم الخط
اشتباه تایپی : vsl hgox
عکس رسم الخط : در گوگل

آیا معنی رسم الخط مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )