رخس

پیشنهاد کاربران

استاد محمدرضا شجریان نیز در آلبوم �پیام نسیم� قطعه ای با نام �رخس شمشیر� ساخته و اجرا نموده اند که مقصود از �رخس� در ادامۀ همین معنیِ رقص و پای کوبی و دست افشانی ست.
رخس
رخس واژه درست رقص هست که رفته تو عربی وشده رقص و برگشته به زبان پارسی
خسیس
رخس. جمک
رَقص، دست افشانی

بپرس