برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1436 100 1

راهنما | اندرزگوی

راهنما | اندرزگوی در جدول کلمات

راهنما | اندرزگوی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا جليني
پندگوی نصیحت کننده نصاح

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی راهنما | اندرزگوی   • مفهوم راهنما | اندرزگوی   • تعریف راهنما | اندرزگوی   • معرفی راهنما | اندرزگوی   • راهنما | اندرزگوی چیست   • راهنما | اندرزگوی یعنی چی   • راهنما | اندرزگوی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی راهنما  اندرزگوی
کلمه : راهنما | اندرزگوی
اشتباه تایپی : vhiklh | hknvc',d
عکس راهنما | اندرزگوی : در گوگل

آیا معنی راهنما | اندرزگوی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران