برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

راهبردی

راهبردی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیررضا
صفتی توصیفی است ، به برنامه ریزی و و داشتن نقشه برای رسیدن به اهداف مربوط می شود.
بعنوان مثال : استراتژی راهبردی : برنامه ریزی و سیاست کاری برای طی مسیر از پیش مشخص شده جهت نیل به هدف.
محمد
ریبه ریکه ر= راه بردن
محمود
به نظر من کلمه ی "استراتژی راهبردی" غلط میاید چون واژه ی "راهبردی" خود به معنای یک نقشه ی راه عمومی دراز مدت برای رسیدن به هدفی خاص، و یا یک سلسله اقدامات و اعمال پشت سر هم که نتیجتا به آن هدف منجر میشود است که معادل همان کلمه ی انگلیسی strategy میباشد. پس : strategy = راهبرد
Strategic = راهبردی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی راهبردی   • مفهوم راهبردی   • تعریف راهبردی   • معرفی راهبردی   • راهبردی چیست   • راهبردی یعنی چی   • راهبردی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی راهبردی

کلمه : راهبردی
اشتباه تایپی : vhifvnd
عکس راهبردی : در گوگل

آیا معنی راهبردی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )