برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

رأی قاضی

رأی قاضی در دانشنامه اسلامی

رأی قاضی
خطاب شرع و یا رأی صادر شده از قاضی را حکم می گویند.
حکم به دو معنا آمده است.۱. حکم به معنی خطاب شرع، متعلّق به فعل مکلف به طور مستقیم یا غیر مستقیم، که مقابل حق است.۲. حکم به معنی رأی صادر شده از قاضی جهت فیصله دادن به همه یا بخشی از موضوع دعوا، مقابل فتوا می باشد.

رأی قاضی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رأی قاضی   • مفهوم رأی قاضی   • تعریف رأی قاضی   • معرفی رأی قاضی   • رأی قاضی چیست   • رأی قاضی یعنی چی   • رأی قاضی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رأی قاضی

کلمه : رأی قاضی
اشتباه تایپی : vأd rhqd
عکس رأی قاضی : در گوگل

آیا معنی رأی قاضی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )