برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1487 100 1
شبکه مترجمین ایران

رأی اعتمادگرفتن (از پارلمان)

معنی کلمه رأی اعتمادگرفتن (از پارلمان) به عربی

رأی اعتمادگرفتن (از پارلمان)
الحصول علي الثقة

رأی اعتمادگرفتن (از پارلمان) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رأی اعتمادگرفتن (از پارلمان)   • مفهوم رأی اعتمادگرفتن (از پارلمان)   • تعریف رأی اعتمادگرفتن (از پارلمان)   • معرفی رأی اعتمادگرفتن (از پارلمان)   • رأی اعتمادگرفتن (از پارلمان) چیست   • رأی اعتمادگرفتن (از پارلمان) یعنی چی   • رأی اعتمادگرفتن (از پارلمان) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رأی اعتمادگرفتن از پارلمان

کلمه : رأی اعتمادگرفتن (از پارلمان)
اشتباه تایپی : vأd hujlhn'vtjk (hc ~hvglhk)
عکس رأی اعتمادگرفتن (از پارلمان) : در گوگل

آیا معنی رأی اعتمادگرفتن (از پارلمان) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )