برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1541 100 1
شبکه مترجمین ایران

ذهن

/zehn/

مترادف ذهن: خرد، هوش، درک، فهم، استعداد، خاطر، ضمیر، فکر، قلب، مغز

برابر پارسی: یاد، اندیشه، هوش، ویر، یاده

معنی ذهن در لغت نامه دهخدا

ذهن. [ ذِ ] (ع اِ) فهم. دانست. عقل. دریافت. (منتهی الارب ). هوش. (قاضیخان بدر محمد دهار). خرد. زیرکی. فهم. (منتهی الارب ). تیزی خاطر. (منتهی الارب ). یاد و هوش. قوت درک. قوه ٔ مستعده ٔ اکتساب حدود و آراء. فهمیدگی. (غیاث ). قدرت مدرکه. (غیاث ). زکن. (زوزنی ). ذکاء.یاد. حفظ. یادداشتن. یادداشت قلب. (منتهی الارب ). روع. ج ، اذهان :
نرود هیچ خطا بر دل و اندیشه ٔ تو
کز خطا دور ترا ذهن و ذکای تو کند.
منوچهری.
این همه رنج و غم از خویشتنم باید دید
تا چرا طبع و دلم مایه ٔ هر ذهن و ذکاست.
مسعودسعد.
لعبتانی که ذهن من زاده است
لهورا از جمال کاشانیست.
مسعودسعد.
ذهن تو بیک فکرت ناگاه بداند
وهمی که نهان باشد در پرده ٔ اسرار.
؟ (ازکلیله ودمنه ).
دشمنند این ذهن و فطنت را حریفان حسد
منکرند این سحر و معجز را رفیقان ریا.
خاقانی.
|| توانائی. (منتهی الارب ). || پیه. و صاحب غیاث گوید در فارسی بمعنی ته و باطن (؟) و بیت ذیل را از اشرف نامی مثال آورده است :
بسان آینه از ساده لوحیم خبری
بذهن نیست مرا هر چه هست ذر ذهن است.
|| کندذهن. بلید. || کندی ذهن ؛ بلادت. || در لغت نامه های نوشته شده در هند آید که : ذهن کشتی ، فارسی است و بمعنی بجا ماندن کشتی باشد بسبب نبودن باد. و بعضی مینویسند، بمعنی خاک دریاست ، که لنگر درآن بند شودو کشتی وا ایستد، چه ذهن در محاوره بمعنی خاک خوب است که نهال در آن زود میگیرد و بیت ذیل را از تأثیرشاهد می آورند :
دلیل بود طپیدن بوصل دلبر ما
بذهن کشتی ما سخت خورد لنگر ما.
و نیز محمدعلی ماهر گفته است :
دراصطلاح بی باد کشتی است ذهن یعنی
چون ذهن تو معطل ادراک مدعا را.
؟ (از آنندراج ).

ذهن. [ ذِ / ذَ هََ ] (ع مص ) ذهننی عنه ؛ فراموش گردانید مرا از آن. || غالب آمدن کسی را در تیزی خاطر و حفظ قلب. (منتهی الارب ). و جرجانی در تعریفات گوید: قوة للنفس تشمل الحواس الظاهرة و الباطنة، معدة لاکتساب العلوم. و باز گوید: هو الاستعداد لادراک العلوم و المعارف بالفکر. (تعریفات جر ...

معنی ذهن به فارسی

ذهن
فهم، دریافت، یاد، هوش، اذهان جمع
( اسم ) ۱ - فهم دریافت . ۲ - هوش خرد . توضیح : یکی از قوای نفس است یا قوتی است متعلق بنفس ناطقه یا قوت نفس است که معد برای اکتساب علومی است که حاصل نباشد برای ( نفس ) . ۳ - حفظ یاد جمع اذهان .
[mind map] [آینده پژوهی و آینده نگری] نگاشت حاصل از عرضۀ خلاقانۀ اطلاعات ازطریق دیداری سازی آنها و ترسیم ارتباط میان آنها برای حل مسائل و یافتن راه حل های بهتر، که بسیار شبیه به روش حلقۀ آینده است
[mind mapping] [آینده پژوهی و آینده نگری] عرضۀ خلاقانۀ اطلاعات ازطریق دیداری سازی آنها و ترسیم ارتباط میان آنها برای حل مسائل و یافتن راه حل های بهتر، که بسیار شبیه به روش حلقۀ آینده است
[script, script schema] [روان شناسی] ساختار طرحواره ای شناختی که مانند یک نقشۀ ذهنی، فعالیت ها و اعمال اصلی یک فعالیت پیچیده نظیر روابط زمانی و سببی آن را نمایش می دهد
( صفت ) کند ذهن کودن مقابل تند ذهن.
( صفت ) آنکه ذهنی پاک دارد .
شوایب شکوک وارد بر ذهن
عبارت است از استعداد نفس آدمی برای استخراج
تیزی خاطر صافی اندیشه
کودن کم هوش .
( صفت ) کم حافظه بیهوش .

معنی ذهن در فرهنگ معین

ذهن
(ذِ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - فهم ، دریافت . ۲ - حافظه ، یاد. ۳ - هوش ، خرد. ج . اذهان . ۴ - باطن ، درون .

معنی ذهن در فرهنگ فارسی عمید

ذهن
۱. فهم، دریافت.
۲. یاد.
۳. قوۀ باطنی که مطالب را به یاد نگه می دارد، هوش.

ذهن در دانشنامه اسلامی

ذهن
در لغت به معنی فهم و عقل است.
در اصطلاح فیلسوفان قدیم قوه‏ای است نفسانی که اکتساب علوم تصوری و تصدیقی را ممکن می سازد.
و یا قوه‏ای است نفسانی که تمیز بین امور خوب و بد یا درست و نادرست را ممکن میسازد یا قوه‏ای است که اکتساب تصورات و تصدیقات را مهیا می‏کند.
مقصود از ذهن مطلقا قوه مدرکه است خواه منظور از آن خود نفس انسانی باشد، خواه یکی از قوای نفس منظور باشد.

← معنای ذهن در فلسفه جدید
خاتمی،احمد،فرهنگ علم کلام،ص ۱۱۷ رده های این صفحه : اصطلاحات فلسفی | فلسفه | واژه شناسیورود به سامانه / ایجاد حساب کاربری


العربیةآخرین مطالب اضافه شده
...
واژه ذهن ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • ذهن (منطق)، از اصطلاحات علم منطق، به معنای قوه قابل اکتساب تصورات و تصدیقات• ذهن (فلسفه اسلامی)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در فلسفه اسلامی، به معنای قوه اى نفسانى برای اکتساب علوم تصوری و تصدیقى
...
در لغت به معنى فهم و عقل است.
در اصطلاح فیلسوفان قدیم قوه اى است نفسانى که اکتساب علوم تصوری و تصدیقى را ممکن می سازد.و یا قوه اى است نفسانى که تمیز بین امور خوب و بد یا درست و نادرست را ممکن میسازد یا قوه اى است که اکتساب تصورات و تصدیقات را مهیا مى کند.مقصود از ذهن مطلقا قوه مدرکه است خواه منظور از آن خود نفس انسانى باشد، خواه یکى از قواى نفس منظور باشد.
← معنای ذهن در فلسفه جدید
خاتمی،احمد،فرهنگ علم کلام،ص ۱۱۷ رده های این صفحه : اصطلاحات فلسفی | فلسفه | واژه شناسی
...

ذهن در دانشنامه ویکی پدیا

ذهن
ذهن ( که نباید با مغز اشتباه گرفته شود) ، مجموعه ای از توانایی های فکری است که شامل هوشیاری، تصورات ، ادراک، تفکر، قضاوت ، زبان و حافظه میشود و ومعمولا ان را وجود توانایی هوشیاربودن و اندیشه تعریف میکنند. ذهن دربرگیرنده قدرت تصور، تشخیص و قدردانی است و مسئولیت پردازش احساسات و عواطف را برعهده دارد که منجر به عملکرد و نوع رفتار افراد میشود.
فلسفه ذهن
علوم شناختی
زبان شناسی شناختی
زبان شناسی رایانه ای
هوش مصنوعی
حوزه های کاربردی علوم شناختی
پژوهشکده علوم شناختی
پژوهشگاه دانش های بنیادی
از دیرباز بررسی اجزا, تشکیل دهنده ذهن و خصوصیات انحصاری آن در فلسفه، مذهب، روانشناسی و علوم ادراکی مرسوم بوده است.
یکی از سوالات بارز در این زمینه در ارتباط با طبیعت ذهن مسئله ذهن و جسم میباشد که به بررسی ارتباط ذهن با جسم (مغز) می پردازد. دیدگاههای قدیمی تر از قبیل دوالیزم( اعتقاد به دوگانگی) و ایده الیزم( آرمانگرایی)، ذهن را غیر جسمانی می دانند. نظرات جدید اغلب بر فیزیکالیزم ( اصالت فیزیک) و فانکشنالیزم( کاربرد گرایی) متمرکزند که باور دارند ذهن همانند مغز در برابر پدیده های فیزیکی از قبیل فعالیتهای عصبی تقلیل پذیر است. اگرچه دوالیزم و ایده الیزم هنوز هم حامیان بسیاری دارند. سوال دیگر در این زمینه این است که کدامیک از موجودات قابل داشتن ذهن هستند. (کتاب دانشمند جدید هشت سپتامبر 2018 صفحه ده) . به عنوان مثال ، آیا ذهن منحصر به انسانهاست و برخی و یا همه حیوانها؟ تمام موجودات زنده؟ آیا تمام آنها ذهنی با خصوصیات دقیق و قابل توصیف دارند؟ و یا داشتن ذهن مختص به بعضی ماشینهای ساخته دست بشر است؟
طبیعت ذهن هرچه که باشد ، توافق عموم بر این است که ذهن موجودات را قادر می سازد تا به آگاهی درونی برسند به خصوص در محیط پیرامونشان برای دریافت و پاسخ به محرکهای عامل و برخوداری از هشیاری که شامل تفکر و احساسات میشود.
ذهن اسیر (لهستانی: Zniewolony umysł)نام کتابی غیر داستانی نوشته نویسنده، شاعر و برنده جایزه نوبل ادبیات چسواو میوُش است.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ذهن در جدول کلمات

بازیگر فیلم یک ذهن زیبا
راسلکرو
برجا مانده از کسی که خاطره او را در ذهن زنده می کند
یادگار
بسیار خوشایند که ذهن را به خود مشغول کند
دل فریب
بسیار زیبا یا خوشایند که ذهن را به خود مشغول کند
دلفریب
ریاضی دان نابغه آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد که راسل کرو در فیلم یک ذهن زیبا نقش او را بازی کرد
نش
فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود
الهام
اختلالی در روانشناسی شامل کلمه یا تصویر ذهنی ناخواسته ای که مکرر وارد ذهن شده و ناراحتی بوجود می آورد
وسواس فکری

معنی ذهن به انگلیسی

remembrance (اسم)
تذکر ، یاداوری ، خاطر ، یادگاری ، ذهن
mind (اسم)
سامان ، خیال ، خرد ، ضمیر ، مشعر ، خاطر ، عقل ، ذهن
mentality (اسم)
اندیشه ، مشعر ، قوه ذهنی ، طرز فکر ، ذهن ، روحیه

معنی کلمه ذهن به عربی

ذهن
ذکري , عقل , عقلية
حمار
آنية
بَعيدُ الإحتمالِ
ابله , اخرس , بليد , غبي

ذهن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آوا
این واژه در حقیقت پارسى و پهلوى است و تازیان (اربان) آن را از واژه ى زِن Zen در پهلوى : ذهن ، جاى هوش و اندیشه ،...) برداشته اند! پس واژه ذهن پارسى ست و نه تازى! بجاى واژه ذهنیّت ، بسیار درستتر است که بگوییم ذهنایش Zehnayesh
مریم گلی
حافظه
گرافیدا
قوه باطنی
..........
اندیشه
محل فکر
مهدی
خاطر
عبدالحسین همتی
ذهن نمایانگر مفهومات و باورهای آدمی است یعنی همانطور که نور نمایانگر تعینات است ذهن هم پرتوی است که از مغز تراوش میکند و موجب شناخت مفهومات و باورهای شخصی یا گروهی میگردد بهمین دلیل تجلی ذهن کسی که انسانگراست باتصورات ذهن یکی از اعضای داعشی متفاوت است باصطلاح دیگر ذهن نمایانگر دریافتهای اختصاصی است بنا بر این ذهن پرتوی است که ربطی به عقل و هوش و ادراک و شعور و سایر قوای مغز ندارد بلکه هر قوه ای از قوای مغز کار آئی ویژه ای دارد
اشکان

در زبان پهلوی لغت *زیناوند zain-āvand (ذهنومند-هوشیار) و در اوستایی لغت **خوازئینxvā zaina (خوب ذهن-خوش ذهن) نشان میدهند که ذهن یک لغت آریایی است و جمع بستن آن به شکل اذهان درست نیست همانطور که در نروژ لغت sinn و در دانمارک لغت sind و در سوئد لغت sinne را در معنای ذهن mind به کار میبرند.پیرسها

*فرهنگ واژگان پهلوی: مکنزی

**فرهنگ واژگان اوستایی: احسان بهرامی-فریدون جُنیدی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ذهن در جدول   • ذهن انسان   • معنی ذهن   • نام دیگر ذهن   • تعریف ذهن   • دانلود کتاب فلسفه ذهن   • ذهن چیست؟   • ذهن خودآگاه و ناخودآگاه   • مفهوم ذهن   • معرفی ذهن   • ذهن یعنی چی   • ذهن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ذهن

کلمه : ذهن
اشتباه تایپی : bik
آوا : zehn
نقش : اسم
عکس ذهن : در گوگل

آیا معنی ذهن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )