برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1403 100 1

ذخیره ٔ خوارزمشا•••

معنی ذخیره ٔ خوارزمشا••• در لغت نامه دهخدا

ذخیره ٔ خوارزمشاهی. [ ذَ رَ / رَ ی ِ خوا / خا رَ ] (اِخ ) کتابی است بسیار حجیم و مبسوط بزبان فارسی در جمیع شعب علم طب تألیف زین الدین (یا شرف الدین ) ابوابراهیم اسماعیل بن حسن بن احمدبن محمد الحسینی الجرجانی المتوفی به مرو فی سنة 531 هَ. ق. علی الاصح ، چنانکه خود در دیباچه ٔذخیره ٔ خوارزمشاهی تصریح میکند این کتاب را بنام قطب الدین محمد خوارزمشاه مؤسس سلسله ٔ خوارزمشاهیان درسنه ٔ 504 هَ. ق. تألیف کرده است. از ذخیره ٔ خوارزمشاهی و بسیاری از مؤلفات دیگر سید اسماعیل جرجانی اکنون نسخ متعدده در کتابخانه های اروپا موجود است . (حواشی چهارمقاله ص 400).

ذخیره ٔ خوارزمشا••• را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ذخیره ٔ خوارزمشا•••   • مفهوم ذخیره ٔ خوارزمشا•••   • تعریف ذخیره ٔ خوارزمشا•••   • معرفی ذخیره ٔ خوارزمشا•••   • ذخیره ٔ خوارزمشا••• چیست   • ذخیره ٔ خوارزمشا••• یعنی چی   • ذخیره ٔ خوارزمشا••• یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ذخیره ٔ خوارزمشا•••
کلمه : ذخیره ٔ خوارزمشا•••
اشتباه تایپی : bodvi ٔ o,hvclah•••
عکس ذخیره ٔ خوارزمشا••• : در گوگل

آیا معنی ذخیره ٔ خوارزمشا••• مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )