برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1465 100 1

ذبیحه

معنی ذبیحه در لغت نامه دهخدا

ذبیحة. [ ذَ ح َ ] (ع ص ، اِ) تأنیث ذبیح ، قربانی. کشتار. بسمل کردنی. (دهار). آنچه به مکه قربان کنند. آنچه قربان کنند در حج. چارپای گلوبریده. چارپا که برای کشتن باشد. حیوان ذبح شده. مذبوح. کشتار. نسیکه. عتیره. و فعیل چون به معنی مفعول آید مؤنث آن نیز فعیل است ، و انما جائت بالهاء لغلبة الأسم : چون قصابی ذبیحه بکشتی فقرا را بر تقاسیم اجزاء خون مزاحمت رفتی. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ مؤلف ، ص 296). ج ، ذبایح ، اذباح ، ذبیحه گرفتن برای خود. و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: ذبیحة. بالفتح کالعقیدة. لغةً ما سیذبح من النعم فانّه منتقل من الوصفیة الی الاسمیة. اذ الذبیح ما ذُبح کما فی الرّضی و غیره. فلیس الذبیحة المزکاة کما طُن ّ و شریعةً قطع الحلقوم من باطن عند المفصل. و هو مفصل ما بین العنق و الرأس. و هو مختار المطرزّی. و المشهور انّه قطع الاوداج. و هو شامل لقطع المری ایضا. و لذا قالوا زکوةالاختیار ذبح ای قطع الاوداج بین الحلق و اللبة ای المنخر و عروقه المری ای مجری الطعام و الشراب و الودجان. و هما عرقان عظیمان فی جانبی قُدام العنق ، بینهما الحلقوم و المری. فالذبح شرعاً علی قسمین اختیاری و هو ما مرّ و اضطراری و هو قطع عضو ایّما کان بحیث یسیل منه الدّم المسفوح و ذلک فی الاصطیاد. هکذا فی جامعالرموز.

معنی ذبیحه به فارسی

ذبیحه
گلوبریده، حیوانی که برای کشتن آماده باشد
( صفت ) مونث ذبیح . ۱ - مذبوحه گلو بریده . ۲ - چارپایی که قربان کنند .

معنی ذبیحه در فرهنگ فارسی عمید

ذبیحه
= ذبیح

ذبیحه در دانشنامه اسلامی

ذَبیحه اهل کتاب، حیوانی که توسط اهل کتاب ذبح شده باشد. بیشتر فقیهان شیعه معتقدند ذبیحه اهل کتاب حرام است. شیخ صدوق، ابن ابی عقیل و ابن جنید نیز معتقد به حلال بودن آن هستند.
در فقه اسلامی «ذبیحه اهل کتاب» به معنای حیوانی است که توسط اهل کتاب ذبح شده باشد. به حیوانی که ذبح شده «ذبیحه» می گویند. اهل کتاب نیز به پیروان ادیانی گفته می شود که پیامبر آنان دارای کتابی الهی بوده است. در اصطلاح اسلامی، یهودیان و مسیحیان از اهل کتاب هستند، پیروان زرتشت نیز نزد گروهی از عالمان، از اهل کتاب دانسته شده اند.
در باب های صید و ذباحه و حج از فقه اسلامی درباره «ذبیحه اهل کتاب» بحث شده است. در باب حج، همه فقیهان مسلمان معتقدند قربانی را باید شخص مسلمان ذبح کند؛ اما درباره حلال یا حرام بودن ذبیحه اهل کتاب، در غیر قربانی حج، دو نظریه وجود دارد:

ذبیحه در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:قربانی

معنی ذبیحه به انگلیسی

sacrificed animal (اسم)
ذبیحه

ذبیحه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ذبیحه اهل کتاب   • ذبح غیر اسلامی   • ذبح اسلامی در قران   • حکم خوردن شیر همسر   • معنی ذبیحه   • مفهوم ذبیحه   • تعریف ذبیحه   • معرفی ذبیحه   • ذبیحه چیست   • ذبیحه یعنی چی   • ذبیحه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ذبیحه
کلمه : ذبیحه
اشتباه تایپی : bfdpi
عکس ذبیحه : در گوگل

آیا معنی ذبیحه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران