دیون

/doyun/
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

liabilities

لغت نامه دهخدا

دیون. [ دُ ] ( ع اِ ) ج ِ دَیْن ، وام که ادای آن را مدت معین باشد. ( منتهی الارب ). رجوع به دین شود.

فرهنگ فارسی

مورخ ( و.نیقیه ( بیشینی ) حدود ۱۵۵ ف.حدود ۲۳۵ م. ) وی کتابی نام (( تاریخ رومی ) ) بزبان یونانی نوشته که امروزه نیز سودمنداست .
وامها، قرضها، جمع دین
( اسم ) جمع دین وامها قرضها .

فرهنگ معین

(دُ ) [ ع . ] (اِ. ) جِ دین ، وام ها، قرض ها.

فرهنگ عمید

= دِین

فرهنگستان زبان و ادب

{Dione} [نجوم] یکی از قمرهای زحل با عوارض سطحی گوناگون

دانشنامه عمومی

دیون، روستایی از توابع بخش فیروزآباد شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه ایران است.روستای دیون یکی از آبادترین روستاهای عثمانوند می باشد.
این روستا در دهستان عثمان وند قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۴۰ نفر (۲۹خانوار) بوده است.
جمع دین به معنای بدهی

دیون (ابهام زدایی). دیون ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
دیون کاسیوس
دیون دابلین
دیان ویترز
سلین دیون
استفان دیون
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

دیون (۴۰۸ـ۳۵۳پ م)(Dion)
جَبّار سیراکوز. پس از مرگ برادرزنش، جَبّار دیونو سیوس اول، در ۳۶۷پ م، دیون، افلاطون را به سیراکوز دعوت کرد تا از دیونو سیوس دوم یک حاکم حکیم بسازد. اما فیلیستوس مورخ بین دیون و دیونو سیوس اختلاف افکند. افلاطون به سختی جان به در برد و دیون تبعید شد. مدتی در آتِن به سر برد و سپس در ۳۵۷ با نیرویی اندک به سیراکوز بازگشت و دیونو سیوس دوم را تبعید کرد. دیون پس از اندک زمانی به قتل رسید.

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما