برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1551 100 1
شبکه مترجمین ایران

دیوان عالی کشور


برابر پارسی: دیوان دادرسی کشور

دیوان عالی کشور در دانشنامه ویکی پدیا

دیوان عالی کشور
عکس دیوان عالی کشور


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دیوان عالی کشور در دانشنامه آزاد پارسی


(پیش تر: دیوان تمیز) عالی ترین مرجع قضایی کشور. به موجب اصل ۱۶۱ ق. ا. «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود، براساس ضوابطی، که رئیس قوۀ قضائیه تعیین می کند، تشکیل می گردد». مهم ترین وظیفۀ دیوان عالی کشور عبارت است از نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری و احکام دادگاه ها. رسیدگی دیوان عالی کشور، در مرحلۀ فرجام خواهی، ماهوی نیست، بلکه از لحاظ شکلی بررسی می کند که آیا محاکم بدوی و تجدیدنظر مقررات قانونی را هنگام رسیدگی و صدور رأی، به درستی رعایت کرده اند یا نه، در صورتی که رأی مخالف و مغایر با قانون یا شرع باشد، آن را نقض می کند و پرونده را برای رسیدگی به شعبۀ هم عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم ارسال می نماید؛ و در غیر این صورت رأی را ابرام و تأیید می نماید. رئیس دیوان عالی کشور توسط رئیس قوۀ قضائیه از بین مجتهدین عادل و آگاه به امور قضایی برای مدت پنج سال منصوب می شود. در امریکا، دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی است که از رئیس دیوان و هفت قاضی عضو، تشکیل شده است که توسط رئیس جمهور با جلب موافقت سنا، منصوب می شوند. عضویت در دیوان مادام العمر است و فقط در صورت اعلام جرم و محکومیت در کنگره می توان عضوی را عزل کرد. دیوان عالی کشور سه قسمت دارد: الف. شعب معمولی: که به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می شوند. هر شعبه دارای یک نفر رئیس و چند نفر مستشار است. برحسب این که موضوع فرجام خواهی امر حقوقی یا کیفری باشد، پرونده به یکی از شعب حقوقی یا کیفری ارجاع می شود و شعبۀ مربوط نسبت به درخواست فرجامی تصمیم می گیرد که به آن رسیدگی فرجامی می گویند؛ ب. هیئت عمومی دیوان عالی کشور: مطابق بر اصل ۱۶۶ ق. ا. یکی از وظایف دیوان عالی کشور، ایجاد وحدت رویۀ قضایی است که این وظیفه را با تشکیل هیئت عمومی انجام می دهد. منظور از هیئت عمومی، جلساتی است که کلیۀ قضات دیوان عالی کشور در آن شرکت می کنند (حداقل سه چهارم رؤسای شعب و مستشاران). هیئت عمومی به آرا متهافت و متفاوت محاکم و شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه رسیدگی می کند و تصمیم آن با عنوان رأی وحدت رویه برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. در مواردی که یکی از شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست فر ...

دیوان عالی کشور را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دیوان عالی کشور پیگیری پرونده   • آدرس شعب دیوان عالی کشور   • آدرس دیوان عالی کشور   • دیوان عالی کشور چیست   • دیوان عالی اداری   • دبیرخانه دیوان عالی کشور   • رئیس دیوان عالی کشور کیست   • حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور   • معنی دیوان عالی کشور   • مفهوم دیوان عالی کشور   • تعریف دیوان عالی کشور   • معرفی دیوان عالی کشور   • دیوان عالی کشور یعنی چی   • دیوان عالی کشور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دیوان عالی کشور

کلمه : دیوان عالی کشور
اشتباه تایپی : nd,hk uhgd ;a,v
عکس دیوان عالی کشور : در گوگل

آیا معنی دیوان عالی کشور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )