دیماج

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

دانشنامه عمومی

دُیْماج یا دوْیمَج هم گفته می شود، نوعی عصرانهٔ سنتی قزوین مخصوص فصول گرم است. این خوراکی از مخلوط نمودن تکه های نان، پنیر، سبزی، پیاز داغ، و گردو و زرد چوبه درست می شود.
نوع اصلی دیماج که متداول تر است از مخلوط تکه های خرد شده نان لواش و سبزی خردشده، پنیر سنتی، پیاز داغ و گردو تهیه می شود.
نان لواش قزوینی ماده اصلی این خوراکی می باشد را خرد کرده و سپس اگر که نان خشک است، کمی به آن آب می پاشیم. سبزی مورد استفاده در این خوراکی همان سبزی خوردن می باشد که بعد از خورد کردن آن را به همراه پیاز داغ و گردو و پنیر سنتی به نان اضافه می کنیم و تمام مواد را با هم مخلوط می کنیم. برای خوردن نیز می توان از دو راه استفاده کرد:
۱: لقمه کردن بادست ۲: لقمه کردن با استکان کمر باریک ( مثل لقمه کردن پشمک یزدی )
عکس دیماج
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

نوعی لقمه ی سرد که با نان خشک و پنیر و سبزی تازه خرد شده و سماق و پیاز ریز شده و گردوی خرد شده درست می کنند و مشت مشت لقمه ساخته و می خورند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما