دیفیوزر

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

دیفیوزر هوادهی، دیفیوزر ممبرانی یا غشایی وسیله ای است جهت هوادهی و عموماً به شکل دیسکی، لوله ای و صفحه ای تولید می شود که جهت انتقال هوا و اکسیژن به فاضلاب های شهری، پساب های صنعتی یا هر نوع حوضچه مانند پرورش ماهی و... مورد استفاده قرار می گیرد. دیفیوزرها عموماً از غشاهای لاستیکی یا عناصر سرامیکی دارای سوراخهای بسیار ریز برای ایجاد حباب های ریز یا درشت استفاده می شود.
دیفیوزرها به منظور بهبود شرایط آب برای مصارف صنعتی یا آشامیدنی شامل حذف آهن و منگنز یا ترکیبات فرّار مولد بو و طعم در آب و گازهای نامطلوب مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای تأمین اکسیژن مورد نیاز ماهی در استخرهای پرورش ماهی از دیفیوزرها بهره برده می شود.
در مورد روش های بیولوژیک هوازی تصفیه فاضلاب نیاز به تأمین اکسیژن مصرفی توسط انواع میکروارگانیزم های تجزیه کننده مواد آلی است. این امر توسط انواع دیفیوزرهای حباب ریز قابل دستیابی است. همچنین در رابطه با حذف مواد معلق، چربی و روغن با روش های مختلف شناور سازی به منظور تزریق یکنواخت گاز (هوا یا نیتروژن) از این تجهیز استفاده می شود.
صنعت پرورش آبزیان
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

پخش گر
افشانگر
دیفیوزر - دیفوزر ( Diffuser ) :[صنعت قند]دستگاهی که با استفاده از اختلاف غلظت و خاصیت انتشار ، عمل استخراج مواد قندی را از خلال چغندر قند و یا قطعات نیشکر انجام می دهد .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما