دگرسن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/dageressen/ برگشتن

ارتباط محتوایی

معنی دگرسن، مفهوم دگرسن، تعریف دگرسن، معرفی دگرسن، دگرسن چیست، دگرسن یعنی چی، دگرسن یعنی چه،
برچسب ها: گویش ها و لهجه ها، گویش ها و لهجه ها با حرف د، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف د
کلمه: دگرسن
کلمه بعدی: دگرسنجی
اشتباه تایپی: n'vsk
عکس دگرسن : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما