دپتن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/dapetan/ پیچیدن

ارتباط محتوایی

معنی دپتن، مفهوم دپتن، تعریف دپتن، معرفی دپتن، دپتن چیست، دپتن یعنی چی، دپتن یعنی چه،
برچسب ها: گویش ها و لهجه ها، گویش ها و لهجه ها با حرف د، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف د
کلمه: دپتن
کلمه بعدی: دپچ بپچ
اشتباه تایپی: n~jk
عکس دپتن : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما