برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

دو ویژگی مهم صفویه

دو ویژگی مهم صفویه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
۱_ رسمیت دادن شیعه امامیه در ایران.
۲_ وحدت بخشیدن به بخش های مختلف ایرانزمین و ایجاد یک کشور یکپارچه.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دو ویژگی مهم صفویه   • مفهوم دو ویژگی مهم صفویه   • تعریف دو ویژگی مهم صفویه   • معرفی دو ویژگی مهم صفویه   • دو ویژگی مهم صفویه چیست   • دو ویژگی مهم صفویه یعنی چی   • دو ویژگی مهم صفویه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دو ویژگی مهم صفویه

کلمه : دو ویژگی مهم صفویه
اشتباه تایپی : n, ,dC'd lil wt,di
عکس دو ویژگی مهم صفویه : در گوگل

آیا معنی دو ویژگی مهم صفویه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )