برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1631 100 1
شبکه مترجمین ایران

دولت ملت

دولت ملت در دانشنامه ویکی پدیا

دولت ملت
دولتِ ملی یا ملت-دولت (به انگلیسی: Nation-State) (یا با نام عمومی تر آن، «کشور») نوع خاصی از دولت ویژهٔ جهان مدرن است که در آن یک دستگاه سیاسی در قلمروی ارضی معینی دارای حق حاکمیت است و می تواند این حق را با قدرت نظامی پشتیبانی کند. در این نوع دولت، جمعیت کشور شهروند محسوب می شوند.
ملت-دولت یا ملت-کشور شکل خاصی از دولت سازی است که مشروعیت خود را از اعمال حاکمیت به نام یک ملت در واحد سرزمینی دارای حاکمیت کسب می کند. وبر ملت-کشور مدرن را «ساختار سیاسی دارای حق انحصاری اعمال اقتدار مشروع در سرزمینی مشخص» تعریف کرده است. ملت-کشور پدیده ای مدرن است که عقلانی شدن ساختارهای گوناگون اداری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آن را از ساختارهای سیاسی پیشین مانند امپراطوری ها و حکومت های قبیله ای متمایز می کند.
از نظر گیدنز، همهٔ دولت های کنونی، ملت-دولت محسوب می شوند. وی معتقد است در دولت های سنتی مفهوم حاکمیت به مراتب ضعیف تر از ملت-دولتها بود. همچنین در دولت های سنتی مفهوم شهروندی با حقوق و وظایف مشترک شکل نمی گرفت. وی شکل گیری ملت-دولت ها را با ظهور ناسیونالیسم در ارتباط می داند.
یکپارچگی سیاسی، استقلال از قدرت های خارجی، حاکمیت سرزمینی، برد سرزمینی بوروکراسی، مشارکت شهروندان در ادارهٔ کشور، و توسعهٔ اقتصادی و آموزشی عواملی هستند که برای سنجش میزان توسعهٔ سیاسی کشور مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع، مفهوم ملتدولت یا ملتکشور مفهومی است که به عنوان یک نمونهٔ آرمانی به حل این گونه بحران ها در فرایند پیدایش ملتکشور اشاره دارد. از این رو می توان استدلال کرد که فرایند یاد شده در بسیاری از کشورهای جهان – حتی کشورهای پیشرفتهٔ اقتصادی – در مسیر تحول و دگرگونی قرار داشته است. ملت-کشور شکل خاصی از دولت سازی است که مشروعیت خود را از اعمال حاکمیت به نام یک ملت در واحد سرزمینی دارای حاکمیت کسب می کند. وبر ملت-کشور مدرن را «ساختار سیاسی دارای حق انحصاری اعمال اقتدار مشروع در سرزمینی مشخص» تعریف کرده است. ملت-کشور پدیده ای مدرن است که عقلانی شدن ساختارهای گوناگون اداری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آن را از ساختارهای سیاسی پیشین مانند امپراطوری ها و حکومت های قبیله ای متمایز می کند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دولت ملت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دولت ملت   • مفهوم دولت ملت   • تعریف دولت ملت   • معرفی دولت ملت   • دولت ملت چیست   • دولت ملت یعنی چی   • دولت ملت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دولت ملت

کلمه : دولت ملت
اشتباه تایپی : n,gj lgj
عکس دولت ملت : در گوگل

آیا معنی دولت ملت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )