برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1515 100 1
شبکه مترجمین ایران

دوره ساسانیان

دوره ساسانیان در جدول کلمات

برزگترین حجاری دوره ساسانیان که نمایشگر پیروزی شاپور اول بر والرین | امپراطور روم شرقی است
نقش رستم
از آثار دوره ساسانیان در شهر ری
تپه میل
از آثار ملی ایران مربوط به دوره ساسانیان در شمال شرق دره شهر
پل گاومیشان

دوره ساسانیان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دوره ساسانیان   • مفهوم دوره ساسانیان   • تعریف دوره ساسانیان   • معرفی دوره ساسانیان   • دوره ساسانیان چیست   • دوره ساسانیان یعنی چی   • دوره ساسانیان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دوره ساسانیان

کلمه : دوره ساسانیان
اشتباه تایپی : n,vi shshkdhk
عکس دوره ساسانیان : در گوگل

آیا معنی دوره ساسانیان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )