برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1505 100 1
شبکه مترجمین ایران

دوره زبان شناسی عمومی

دوره زبان شناسی عمومی در دانشنامه آزاد پارسی

دورۀ زبان شناسی عمومی (Course in General Linguistics)
کتابی در زبان شناسی، نوشتۀ فردینان دو سوسور، به زبان فرانسوی، در فاصلۀ ۱۹۰۶ـ۱۹۱۱. این کتاب دربردارندۀ درس گفتارهای سوسور در دانشگاه سوسور است که آلبر سه شه یه و شارل بالی آن ها را با سلیقۀ خود گرد آوردند و به چاپ رساندند. رودولف انگلر دریافت که این گردآورندگان اعمال سلیقه کرده اند و بدین سبب به چاپ اصل دست نویس های شاگردان سوسور اقدام کرد (۱۹۶۷ـ۱۹۷۴). با این همه، متن پیراستۀ نخست توجه زبان شناسان را برانگیخت. دورۀ زبان شناسی عمومی مهم ترین اثر در زبان شناسی کلاسیک به شمار می رود. این کتاب در یک مقدمه، یک پیوست، و پنج بخش تنظیم شده است. در مقدمه، کلیاتی دربارۀ تاریخ زبان شناسی، جایگاه زبان در رویدادهای بشری، نوشتار و خط، آواشناسی، و جز آن­ها سخن به میان آمده است. پیوست به اصول آواشناسی اختصاص دارد و در آن ضمن تعریفی از آوا و برشمردن کارکردهای آن، نظام آوایی در زنجیرۀ گفتار بازنموده شده است. در بخش اول با عنوان اصول کلی، از زبان مانند یکی از اشکال نظام کلی نشانه ها بحث شده است. بخش دوم با عنوان زبان شناسی هم زمانی، و بخش سوم با عنوان زبان شناسی درزمانی، به مباحث این بخش ها از زبان شناسی اختصاص دارد. مؤلف در بخش چهارم، با عنوان زبان شناسی جغرافیایی، دشواری های زبان شناسی زبان های گوناگون را بازمی گوید. بخش پنجم نیز با عنوان مسائل زبان شناسی گذشته نگر و نتیجه گیری، به بررسی سهم زبان شناسی در تاریخ و اجتماع اختصاص دارد. حوزۀ تأثیرگذاری این کتاب از زبان شناسی تا فلسفه و مردم شناسی و جامعه شناسی و روان شناسی و نظریه های ادبی گسترده است.

دوره زبان شناسی عمومی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دوره زبان شناسی عمومی   • مفهوم دوره زبان شناسی عمومی   • تعریف دوره زبان شناسی عمومی   • معرفی دوره زبان شناسی عمومی   • دوره زبان شناسی عمومی چیست   • دوره زبان شناسی عمومی یعنی چی   • دوره زبان شناسی عمومی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دوره زبان شناسی عمومی

کلمه : دوره زبان شناسی عمومی
اشتباه تایپی : n,vi cfhk akhsd ul,ld
عکس دوره زبان شناسی عمومی : در گوگل

آیا معنی دوره زبان شناسی عمومی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )