برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1431 100 1

دورنما

/durnamA/

مترادف دورنما: افق، چشم انداز، منظر، منظره

معنی دورنما در لغت نامه دهخدا

دورنما. [ ن ُ / ن ِ / ن َ ] (نف مرکب ) دورنماینده. که از دور بنماید. که از دور نموده شود و نمایان گردد. || (اِ مرکب ) منظره. چشم انداز. منظره که از دور ببینندش. (یادداشت مؤلف ).آنچه به چشم آید از دورجای. آنچه به دیده درآید چون از فاصله ٔ بسیار نگرند : از آن بالا دورنمای شهر... پیدا بود. (سایه روشن ص 10). دورنمای آن ، کم کم محو و در تاریکی غوطه ور می شد. (سایه روشن ص 12).
-دورنمای جایی یا محلی یا چیزی ؛ منظره ای ازآنجا یا آن محل یا آن چیز که از دور بینند. (یادداشت مؤلف ).
- دورنمای خوبی داشتن جایی یا چیزی ؛ چشم انداز خوبی داشتن آن. زیبایی منظره ٔ آن از دور. (از یاد داشت مؤلف ).
|| صفحه ٔ دایره ای شکل که به فرانسه پانوراما گویند و چون شخص ناظر بنگرد مرکز آن را می بیند مقصود خود را مانند کسی که در جای مرتفعی باشد و از هر طرف افق را بخوبی معاینه نماید. (ناظم الاطباء). || تابلوی نقاشی یا عکسی که منظره ای از طبیعت را نشان دهد چنانکه قسمتی از کوهساری را یا رودی را آنچنان که از فاصله ٔ دورخود آن قسمت از طبیعت را بینند.

معنی دورنما به فارسی

دورنما
عکس یاپرده نقاشی که منظره دوررانشان بدهد
[outlook] [آینده پژوهی و آینده نگری] نمایی از آینده های ممکن و دلخواه

معنی دورنما در فرهنگ معین

دورنما
(نَ) (ص فا.) (اِمر.) ۱ - پردة نقاشی یا عکس که منظره ای دور رانشان دهد. ۲ - منظره ، چشم انداز.

معنی دورنما در فرهنگ فارسی عمید

دورنما
۱. عکس یا پردۀ نقاشی که منظرۀ دور را نشان بدهد، مانند کنارۀ آسمان یا کنارۀ دریا یا کوهسار و سبزه زار.
۲. چشم انداز، منظرۀ باصفا در بیابان و کوهسار.

دورنما در جدول کلمات

معنی کلمه دورنما به عربی

دورنما
مراقبة , منظر طبيعي

دورنما را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دورنما چیست   • دورنما در جدول   • آژانس دورنما   • تابلوی دورنما درجدول   • معنی دورنما   • نام قديم كرمان در جدول   • معنی دور نما   • محل بار در عقب موتور   • مفهوم دورنما   • تعریف دورنما   • معرفی دورنما   • دورنما یعنی چی   • دورنما یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دورنما
کلمه : دورنما
اشتباه تایپی : n,vklh
آوا : durnamA
نقش : اسم
عکس دورنما : در گوگل

آیا معنی دورنما مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )