برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

دل دادن

معنی دل دادن در لغت نامه دهخدا

دل دادن. [ دِ دَ ] (مص مرکب ) عاشق شدن. دلداده گشتن. علاقه یافتن. فریفته شدن. دوستدار کسی یاچیزی شدن. گرم الفت گردیدن. (آنندراج ) :
نکشم ناز ترا و ندهم دل به تو من
تا مرا دوستی و مهر تو پیدا نشود.
منوچهری.
دل دادم و کار برنیامد
کام از لب یار برنیامد.
خاقانی.
کو دل به فلان عروس داده ست
کزپرده چنین بدر فتاده ست.
نظامی.
کز دیده آن مه دوهفته
دل داده بد و ز دست رفته.
نظامی.
گفتم آهن دلی کنم چندی
ندهم دل به هیچ دلبندی.
سعدی.
دل به سختی بنهادم پس از آن دل به تو دادم
هرکه از دوست تحمل نکند عهد نپاید.
سعدی.
خواهی که دل به کس ندهی دیده ها بدوز
پیکان چرخ را سپری باید آهنی.
سعدی.
گفته بودم که دل به کس ندهم
حذر از عاشقی و بی خبری.
سعدی.
سعدیا دیده نگه داشتن ازصورت خوب
نه چنانست که دل دادن و جان پروردن.
سعدی.
دل از جفای تو گفتم به دیگری بدهم
کسم به حسن تو ای دلستان نداد نشان.
سعدی.
معشوق هزاردوست را دل ندهی
ور می دهی آن دل به جدایی بنهی.
سعدی.
ندادند صاحبدلان دل به پوست
وگر ابلهی داد بی مغز اوست.
سعدی.
به عشق روی نکو دل کسی دهد سعدی
که احتمال کند خوی زشت نیکو را.
سعدی.
تا دل ندهی به خوبرویان
کز غصه تلف شوی و رنجه.
سعدی.
یا دل به ما دهی چو دل ما به دست تست
یا مهر خویشتن ز دل ما بدر بری.
سعدی.
عشق و دوام عافیت مختلفند سعدیا
هرکه سفر نمی کند دل ندهد به لشکری.
سعدی.
چون دلش دادی و مهرش ستدی چاره نماند
اگر او با تو نسازد تو درو سازی به.
سعدی (کلیات چ فروغی ص 270).
کس دل به اختیار به مهرت نمی دهد
دامی نهاده ای و گرفتار می کنی.
سعدی.
دل داده ام به یاری شوخی ، کشی ، نگاری
مرضیةالسجایا محمودةالخصائل.
حافظ.
به خوبان دل مده حافظ ببین آن بی وفائیها
که با ...

معنی دل دادن به فارسی

دل دادن
۱ - ( مصدر ) عاشق شدن دلداده گشتن . علاقه یافتن . ۲ - توجه کردن دقت نمودن ۳ - ( مصدر ) دلیر ساختن جرات دادن . یا دل دادن وقلوه گرفتن ۱ - با اشتیاق گرم گفتگو شدن . ۲ - راز و نیاز کردن ( عاشق و معشوق )

معنی دل دادن در فرهنگ معین

دل دادن
( ~. دَ) ۱ - (مص ل .) عاشق شدن . ۲ - توجه بسیار کردن . ۳ - (مص م .) دلیر ساختن . ۴ - دلداری دادن .

معنی دل دادن به انگلیسی

hearten (فعل)
جرات دادن ، تشجیع کردن ، دل دادن

معنی کلمه دل دادن به عربی

دل دادن
شجع , قلب

دل دادن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی نصری
کنایه از با دقت توجه کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دل دادن   • مفهوم دل دادن   • تعریف دل دادن   • معرفی دل دادن   • دل دادن چیست   • دل دادن یعنی چی   • دل دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دل دادن

کلمه : دل دادن
اشتباه تایپی : ng nhnk
عکس دل دادن : در گوگل

آیا معنی دل دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )