دلژین

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

فرهنگ اسم ها

اسم: دلژین (دختر) (کردی) (تلفظ: delžin) (فارسی: دلژین) (انگلیسی: delzhin)
معنی: زندگی دوست داشتنی، ( به مجاز ) امید زندگی، ( کردی ) زندگی دوست داشتن، زندگی باصفا، زندگی موافق طبع
برچسب ها: اسم، اسم با د، اسم دختر، اسم کردی

پیشنهاد کاربران

دل ( قلب ) ژین ( زندگی کردن )
قلب زندگی
قلب زندگی
قلب زندگی، باصفازندگی کردن
ثمره ی عشق
ژین کلمه ای کردی به معنی زندگی
دلژین یعنی دل زنده یا قلب زندگی
دلژین قلب زندگی
زیباترین اسمی که تا حالا شنیدم خیلی خاصه و باکلاس و خوشبختانه کمیاب واقعا قشنگه

دلژین ( باصفا زندگی کردن )

دلژین : /delžin/ دلژین ( کردی ) زندگی دوست داشتن، زندگی باصفا، زندگی موافق طبع. اسم دلژین باهمین معنی مورد تایید ثبت احوال کشور برای نامگذاری دختر است .
امید زندگی
دلژین به کوردی یعنی دلنشین
دلژین : دلژین اسم دخترانه لرستانی با ریشه لکی است .
دلژین : دل ژین
ژین در زبان لکی به معنی زندگی - زنده است. دلژین به معنی قلب زندگی و دوست داشتن زندگی و زنده دل است .
دلژین : دلژین به معنی قلب زندگی است . دلژین اسم دختر با ریشه لکی و کردی می باشد.
دلژین : دلژین ( دختر ) ( لکی ) ( کردی ) ( تلفظ: delžin ) ( فارسی: دلژین ) ( انگلیسی: delzhin ) زندگی دوست داشتنی، ( به مجاز ) امید زندگی، ( کردی ) زندگی دوست داشتن، زندگی باصفا، زندگی موافق طبع.
دلژین : دلژین اسم دختر ( لکی ) ژین در زبان لکی به معنی زندگی است.

دلژین = زندگی دوست داشتنی، زندگی محبوب ، ( به مجاز ) امید زندگی .
دلژین : دلژین = دل ( قلب ) ژین ( زندگی ) ، قلب زندگی، مجازا به معنای امید زندگی، ثمره زندگی
دلژین ریشه کردی داره وبه معنی قلب زندگی
دلژین

تمام زیبایی های دنیا . یک انرژی مثبت و تمام

دلژین
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما