دلا لافن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/dollaa laafen/ ریسمان دولایه

ارتباط محتوایی

معنی دلا لافن، مفهوم دلا لافن، تعریف دلا لافن، معرفی دلا لافن، دلا لافن چیست، دلا لافن یعنی چی، دلا لافن یعنی چه،
برچسب ها: گویش ها و لهجه ها، گویش ها و لهجه ها با حرف د، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف د
کلمه: دلا لافن
کلمه بعدی: دلا لت ضمنی
اشتباه تایپی: ngh ghtk
عکس دلا لافن : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما