برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1434 100 1

دفین

معنی دفین در لغت نامه دهخدا

دفین. [ دَ ] (ع ص ) پنهان. (منتهی الارب ). زیر خاک کرده. (دهار). مدفون. (اقرب الموارد). در خاک کرده. در خاک نهان کرده. ج ، أدفان ،دُفَناء. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) :
با بندگان و کهتران از آسمان گوید سخن
آنکس که او را ده درم باشد به خاک اندر دفین.
فرخی.
پوستها گفتیم و مغز آمد دفین
گر بمانیم این نماند همچنین.
مولوی.
گنج آدم چون به ویران بد دفین
گشت طینش چشم بند آن لعین.
مولوی.
تو گنج همی از قبل بخشش خواهی
در خاک چه تأثیر بود گنج دفین را.
؟
|| به خاک سپرده. به گور کرده.(یادداشت مرحوم دهخدا). مدفون :
باش تا فردا که بینی روز دادو رستخیز
کز لحد با زخم خون آلود برخیزد دفین.
سعدی.
|| چاه و حوض و آبشخور که تمام یا بعض آن انباشته و مدفون باشد. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || امراءة دفین ؛ زن پنهان. (منتهی الارب ). زن مستوره و پوشیده. (از اقرب الموارد). ج ، دَفْنی ̍. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || داء دفین ؛ بیماریی که معلوم نشود مگر آن وقت که فساد وی منتشر گرددو آبله ها بر اطراف و لب برآید. (منتهی الارب ). بیماریی که معلوم نباشد. (بحر الجواهر). بیماریی که پس ازمخفی بودن آشکار شود و به سبب آن شر و فساد بوجود آید. (از اقرب الموارد). || (اِ) توسعاً، دفینه. گنج. آنچه در زیر زمین نهفته باشند از زر و سیم و گوهر :
با عطا دادن او پای ندارد ز قیاس
هر چه در کوه گهر باشد و در خاک دفین.
فرخی.
دفینی و گنجی بود هر شهی را
قرانست گنج و دفین محمد.
ناصرخسرو.
چو گنج و دفینت به فرزند ماندی
به فرزند ماند آن و این محمد.
ناصرخسرو.
وز دگر نسخه ها پراکنده
هردری در دفینی آکنده.
نظامی.

دفین.[ دَف ْ ف َ ] (ع اِ) تثنیه ٔ دف ، که نظام قاری آنرا توسعاً در معنی دفه ، که آلت جولاهان است ، بکار برده :
ز چرخ قز آوازه ٔ سوره خاست
ز دفین فغان بهر ماسوره خاست.
و رجوع به دفه شود.

معنی دفین به فارسی

دفین
مدفون، زیرخاک رفته، پنهان شده درزیرخاک، ادفان
( صفت ) ۱ - زیرخاک کرده مدفون . ۲ - پنهان کرده .
تثنیه دف که نظام قاری آنرا توسعا در معنی دفه که آلت جولاهان است بکار برده .
( مصدر ) ۱ - دفن کردن مدفون ساختن . ۲ - پنهان کردن .
دفن کردن . مدفون ساختن .

معنی دفین در فرهنگ معین

دفین
(دَ) [ ع . ] (ص مف .) پنهان شده در زیر خاک ، مدفون .

معنی دفین در فرهنگ فارسی عمید

دفین
پنهان شده در زیر خاک، مدفون، زیر خاک رفته.

دفین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ارش
گنج

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گنجهای پنهان مازندران   • گنج داخل سنگ   • دفینه یابی   • خاک زرد در دفینه   • سنگ چین در دفینه   • نشانه های گنج در مناطق کوهستانی   • دفینه داخل سنگ   • دفینه تپه   • معنی دفین   • مفهوم دفین   • تعریف دفین   • معرفی دفین   • دفین چیست   • دفین یعنی چی   • دفین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دفین
کلمه : دفین
اشتباه تایپی : ntdk
عکس دفین : در گوگل

آیا معنی دفین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )