برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1422 100 1

دفین کردن

معنی دفین کردن در لغت نامه دهخدا

دفین کردن. [ دَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) دفن کردن. مدفون ساختن. در خاک کردن. || نهان کردن در خاک. || پنهان کردن. (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به دفین شود.

معنی دفین کردن به فارسی

دفین کردن
( مصدر ) ۱ - دفن کردن مدفون ساختن . ۲ - پنهان کردن .
دفن کردن . مدفون ساختن .

دفین کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دفین کردن   • مفهوم دفین کردن   • تعریف دفین کردن   • معرفی دفین کردن   • دفین کردن چیست   • دفین کردن یعنی چی   • دفین کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دفین کردن
کلمه : دفین کردن
اشتباه تایپی : ntdk ;vnk
عکس دفین کردن : در گوگل

آیا معنی دفین کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )