برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1461 100 1

دعوا

/da'vA/

مترادف دعوا: آشوب، اختلاف، تنازع، حرب، زدوخورد، کشمکش، مجادله، مرافعه، مشاجره، منازعه، نزاع

متضاد دعوا: صلح

برابر پارسی: ستیز، زد و خورد، دادخواهی

معنی دعوا در لغت نامه دهخدا

دعوا. [ دَع ْ ] (ع ، اِمص ) دعوی ، در تداول عامه ٔ فارسی زبانان. پرخاش. (ناظم الاطباء). سرزنش کردن و سرکوفت زدن و مورد بازخواست قرار دادن کودک یا زیردست ، در این صورت گویند: بچه را دعواش کردم. (فرهنگ لغات عامیانه ). و رجوع به دعوا کردن شود. || خصومت. نزاع. جدال. جنگ. (ناظم الاطباء). معارضه و مکابره و مشاجره و نزاع ، اعم از آنکه لفظی باشد یا به ضرب و جرح نیز برسد. (فرهنگ لغات عامیانه ). || جنگ و ستیز لوطیان و جاهلان محل با چاقو و کارد و چوب و نظایر آن. (فرهنگ لغات عامیانه ).
- امثال :
اﷲساخلاسون دعوا نمی خواهد ؛ اﷲساخلاسون در ترکی به معنی خدانگهدار است که گاه ِ جدا شدن از دوستان و کسان گویند. (امثال و حکم دهخدا). و رجوع به دعوی شود.
دعوا بی نان و حلوایش نمی شود ، نظیر و به معنی : دبه بی روغنش نمی شود. (فرهنگ عوام ).
دعوا سر لحاف ملا نصرالدین بود. رجوع به لحاف شود.
- دعوا انداختن ؛ بجنگ واداشتن. به نزاع واداشتن دو خروس یا دو گاو یا دو قوچ یا دو بچه را.
- دعوا راه انداختن ؛ سبب جنگ و جدال شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا).
- دعوا مرافعه ؛ جنگ و جدال و خصومت بر سر چیزی.
- دعوا مرافعه کردن ؛ جنگ و جدل و خصومت بر سر چیزی کردن.
|| تظلم. داوری. دادخواهی. و رجوع به دَعْوی ̍ و دعوی [ دَع ْ ] شود : طلب و دعوائی که فیمابین عمله ٔ دفتر بوده باشد در حضور مشارالیه [ ناظر دفترخانه ٔ همایون اعلی ] باید قطع شود. (تذکرة الموک چ دبیرسیاقی ص 36). چنین دستور بوده که دعواهای کم تا پنج تومانی الی دوازده تومان را... داروغه احضار، و زیاده بر این را دیوان بیگی احضار می نموده. (تذکرة الملوک ص 48). بعهده ٔ مشارالیه [ میراب دارالسطنه ٔ اصفهان ] است هر گونه گفتگوئی و دعوائی که بخصوص حقابه ٔ ارباب و رعایای هر محل با یکدیگر داشته باشند. (تذکرة الملوک ص 50).
- دعواهای حسابی عرفی ؛ داوری ها و نزاعهای مربوط به امور مالی و عرفی. مقابل داوریهای مالی شرعی : دو روز دیگر از روزهای هفته در خانه ٔ خود به دعواهای حسابی عرفی میرسید [ دیوان بیگی ]. (تذکرة الملوک ص 13).
- دعواهای شرعی ؛ تظلم ها و داوریهای مربوط به شرع : مشارالیه [ شیخ الاسلام دارالسطنه ٔ اصفهان ] در ...

معنی دعوا به فارسی

دعوا
دعوی . در تداول عامه فارسی زبانان . پرخاش .
در تداول عوام سخنان درشت گفتن .

معنی دعوا در فرهنگ معین

[ ع . دعوی ] (اِ.) پرخاش ، دشمنی ، زد و خورد. ،~ی حیدر و نعمتی مشاجرة خونین و طولانی و معمولاً بی هدف .

دعوا در دانشنامه اسلامی

دعوا
دعوا ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم است. به اقامه کننده دعوا «مدّعی» یا «خواهان»، به طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده «مدّعیٰ علیه» یا «خوانده» (جاحد) و به حقّ مورد ادعا «مدّعیٰ به» یا «خواسته» گویند که از عنوان یاد شده در باب قضاء بحث کرده اند.
دعوا عبارت است از اینکه فردی که مدّعی حقّی علیه دیگری است نزد حاکم شرع (قاضی) آن را از او مطالبه کند؛ خواه آن را برای خود مطالبه کند یا برای موکل و یا مولّیٰ علیه خویش؛ اعمّ از اینکه حق مورد ادّعا عین خارجیِ مشخص باشد، مانند زمین معین، و یا غیر آن مانند دین، حق خیار، شفعه، فرزندی، زوجیت و جنایت.

ارکان دعوا
به اقامه کننده دعوا «مدّعی» یا «خواهان»، به طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده «مدّعیٰ علیه» یا «خوانده» و به حقّ مورد ادعا «مدّعیٰ به» یا «خواسته» گویند؛ بنابر این، ارکان دعوا سه چیز خواهد بود: مدّعی، مدّعیٰ علیه و مدّعیٰ به.

تعاریف مدّعی و احکام آن
...
دعوا
معنی دَعَوْاْ: ادعا کردند-خواندند- درخواست کردند
معنی دَعَوُاْ: خواندند - درخواست کردند(درجمله "دَعَوُاْ ﭐللَّهَ " چون دو ساکن به هم رسيده اند واو ضمه گرفته است)
معنی دُعُواْ: خوانده شدند - دعوت شدند
معنی دَّعَوَا: خواندند - درخواست کردند(درجمله "فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ﭐللَّهَ " چون دو ساکن به هم رسيده اند واو فتحه گرفته است و دال نيز به دليل نزديکي تلفظش به "ت " در آن ادغام گرديده است)
ریشه کلمه:
دعو (۲۱۲ بار)
دعوا ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم است. به اقامه کننده دعوا «مدّعی» یا «خواهان»، به طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده «مدّعیٰ علیه» یا «خوانده» (جاحد) و به حقّ مورد ادعا «مدّعیٰ به» یا «خواسته» گویند که از عنوان یاد شده در باب قضاء بحث کرده اند.
دعوا عبارت است از اینکه فردی که مدّعی حقّی علیه دیگری است نزد حاکم شرع (قاضی) آن را از او مطالبه کند؛ خواه آن را برای خود مطالبه کند یا ...

ارتباط محتوایی با دعوا

دعوا در جدول کلمات

دعوا برای خی ات آن نیست
حلوا
دعوا برای خیرات آن نیست
حلوا
دعوا برای خیرات ان نیست
حلوا
دعوا | بگو مگو
مرافعه
باهم دعوا کردن
تداعی

معنی دعوا به انگلیسی

quarrel (اسم)
پرخاش ، پیکار ، نزاع ، ستیز ، مجادله ، ستیزه ، بحی ، خصومت ، دعوا ، دعوی ، مرافعه ، گله ، اختلاف
strife (اسم)
نزاع ، تقلا ، ستیزه ، دعوا ، کشاکش ، سعی بلیغ
contest (اسم)
ستیز ، مشاجره ، دعوا ، رقابت ، مسابقه
discord (اسم)
نزاع ، نا سازگاری ، دعوا ، اختلاف ، عدم هم اهنگی ، عدم توافق ، نفاق ، دوءیت
brabble (اسم)
بحی ، سر و صدا ، دعوا
squeal (اسم)
نزاع ، فریاد ، دعوا ، جیغ ، ضجه ، داد ، جیغ ممتمد
dust-up (اسم)
نزاع ، سر و صدا ، دعوا ، گرد گیری

معنی کلمه دعوا به عربی

دعوا
شجار , مسابقة , نزاع
جرة

دعوا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد
ایرانیان باستان با دین مگوش
به دو گونه ایزد خیر و شر اعتقاد داشتند (همانند زروانیسم)

گروه اول( یزدان/مزدا) که نیکو و صلح جو بودند (اَسَوْره)

گروه دوم (اهریمن/دیو) که پلید و ستیزه جو بودند (دَعِوَه)

احتمالا دعوا از مورد دوم نشاٌت گرفته چون ریشه عربی ندارد درحالی که با حرف ع نوشته میشود.

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دعوا مهدی گاوزن   • دعوا دخترا   • دعوا با پلیس   • دعوا خیابانی   • دعوا باقمه   • دعوا قمه   • دعوا در ایران   • دعوا با قمه در مشهد   • معنی دعوا   • مفهوم دعوا   • تعریف دعوا   • معرفی دعوا   • دعوا چیست   • دعوا یعنی چی   • دعوا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دعوا
کلمه : دعوا
اشتباه تایپی : nu,h
آوا : da'vA
نقش : اسم
عکس دعوا : در گوگل

آیا معنی دعوا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران