برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دستگاه مختصات خمیده خط


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

دستگاه مختصات خمیده خط را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دستگاه مختصات خمیده خط   • مفهوم دستگاه مختصات خمیده خط   • تعریف دستگاه مختصات خمیده خط   • معرفی دستگاه مختصات خمیده خط   • دستگاه مختصات خمیده خط چیست   • دستگاه مختصات خمیده خط یعنی چی   • دستگاه مختصات خمیده خط یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دستگاه مختصات خمیده خط
کلمه : دستگاه مختصات خمیده خط
اشتباه تایپی : nsj'hi lojwhj oldni ox
عکس دستگاه مختصات خمیده خط : در گوگل

آیا معنی دستگاه مختصات خمیده خط مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )