برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1608 100 1
شبکه مترجمین ایران

دستگاه عصبی

دستگاه عصبی در دانشنامه ویکی پدیا

دستگاه عصبی
دستگاه عصبی یا سیستم عصبی (Nervous System) در بدن جانوران به هماهنگی فعالیت های ماهیچه ها می پردازد و بر اعضای گوناگون بدن نظارت می کند و باعث ایجاد و توقّف ورودی های مربوط به حواس مختلف می شود. وظیفه کنترل اعمال بدن بر عهدهٔ دو سامانهٔ عصبی و غده ای درونی می باشد، که از این میان، سامانهٔ عصبی، از یاخته های عصبی و یاخته های کمکی تشکیل شده است.
دستگاه عصبی مرکزی: از مغز و نخاع تشکیل شده است.
دستگاه عصبی محیطی: از ۱۲ جفت رشته های عصبی مغزی و ۳۱ جفت رشته های عصبی نخاع تشکیل شده است که مغز و نخاع را به سایر قسمت های بدن ارتباط می دهند. دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش اصلی حسی و حرکتی است. بخش حسی اطلاعات اندام های حس را به دستگاه عصبی مرکزی هدایت می کند (حس پیکری و حس احشایی)، و بخش حرکتی ارسال پیام عصبی را به اندام های حرکتی بر عهده دارد و خود شامل دو دستگاه مستقل می شود: دستگاه عصبی پیکری و دستگاه عصبی خودمختار.
به این ترتیب دستگاه عصبی، با ساختار و کار ویژه ای که دارد، در جهت ایجاد هماهنگی بین اعمال سلول ها و اندام های مختلف بدن تمایز و تکامل یافته است. خواص ویژهٔ آن عبارت اند از تأثیرپذیری نسبت به محرک های خارجی، ایجاد یک جریان عصبی که نمایانگر تأثیر محرک است، هدایت جریان عصبی از یک نقطهٔ دستگاه به نقطهٔ دیگر و سرانجام انتقال آن از یک واحد عصبی به یک واحد دیگر.
تقسیم بندی دستگاه عصبی معمولاً بر دو مبنای کالبدشناختی (آناتومیک) و کارکردی صورت می گیرد.
دستگاه عصبی را از دیدگاه کالبدشناختی به دو بخش تقسیم کرده اند، که عبارت اند از:
عکس دستگاه عصبی
رشته های عصبی پاراسمپاتیک در بخش پاراسمپاتیک، همانند بخش سمپاتیک، جسم سلولی نورون پیش گره ای در شاخ پهلویی نخاع قرار گرفته و آکسون آن به نام رشته پیش گره ای وارد گره (گانگلیون) پاراسمپاتیک (بیشتر در نزدیکی یا دیواره اندام واکنشگر) شده و با نورون پس گره ای سیناپس می دهد. آکسون نورون پس گره ای ( رشته پس گره ای) در فاصله کوتاهی پس از تر ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دستگاه عصبی در جدول کلمات

دستگاه عصبی در دو طرف ستون مهره
سنپاتیک
دستگاه عصبی مرکزی که به شکل زنجیری در دو طرف ستون مهره ها قرار دارد
سمپاتیک
بخشی از دستگاه عصبی مرکزی
از سلولهای دستگاه عصبی هستند که رشته های عصبی سیستم عصبی محیطی را می پوشانند
شوان

دستگاه عصبی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دستگاه عصبی   • مفهوم دستگاه عصبی   • تعریف دستگاه عصبی   • معرفی دستگاه عصبی   • دستگاه عصبی چیست   • دستگاه عصبی یعنی چی   • دستگاه عصبی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دستگاه عصبی

کلمه : دستگاه عصبی
اشتباه تایپی : nsj'hi uwfd
عکس دستگاه عصبی : در گوگل

آیا معنی دستگاه عصبی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )