برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1583 100 1
شبکه مترجمین ایران

دستگاه بین المللی یکاها

معنی دستگاه بین المللی یکاها به فارسی

دستگاه بین المللی یکاها
[international system of units] [شیمی، فیزیک] دستگاهی از یکاها که در آن طول، زمان، جِرم، جریان الکتریکی، دما، شدت درخشش و مقدار ماده کمیت های اصلی اند و یکای آنها به ترتیب متر، ثانیه، کیلوگرم، آمپر، کلوین، کاندلا و مول است

دستگاه بین المللی یکاها در دانشنامه ویکی پدیا

دستگاه بین المللی یکاها
دستگاه بین المللی یکاها که با SI شناخته می شود، دستگاه بین المللی استاندارد شده ای برای سنجش کمیت ها بر حسب یکاها (واحدها) است. این سامانه در سال ۱۹۶۰ پایه گذاری شد. «توجه به این موضوع ضروری است که گرچه در چند کمیت اصلی مانند طول، جرم و زمان یکاهای این دستگاه با دستگاه متریک مشترک و پذیرفته شده است با این حال در خیلی از کمیت های اصلی و فرعی دیگر با هم تفاوت دارند مانند کلوین و درجه سلسیوس یا ژول و کیلوکالری و… و نباید این دستگاه را با دستگاه متریک اشتباه گرفت» این دستگاه نوع پیشرفته و بین المللی دستگاه متریک است.
طول (Length): واحد متر (meter) با نماد m
جرم (Mass): واحد کیلوگرم (kilogram) با نماد kg
زمان (Time): واحد ثانیه (second) با نماد s
شدت جریان الکتریکی: (ampere) واحد آمپر بانماد A
دما (Temperature): واحد کلوین (kelvin) با نماد K
مقدار ماده: واحد مول (mole) با نماد mol
شدت نور: واحد کاندلا (condela) با نماد cd
در هر دستگاه اندازه گیری کمیت هایی را به عنوان کمیت های اصلی مشخص می کنیم و سپس آنها را مستقلاً تعریف کرده و روش اندازه گیری مستقل آن ها را ارائه می کنیم. کمیت های فرعی با به کارگیری قوانین فیزیک و روابط ریاضی به دست می آیند.
کمیت های اصلی و یکاهای آن ها در دستگاه بین المللی یکاها عبارت اند از:
یکاهای فرعی واحدهایی هستند که از ترکیب چند واحد تشکیل شده اند؛ مانند متر بر ثانیه برای سنجش سرعت. در اصل در اینجا سرعت به عنوان کمّیتی بر حسب طول و زمان (یعنی به شکل مقدار طول طی شدهٔ مشخص در مدت زمان مشخص) بیان می شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دستگاه بین المللی یکاها را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• یکاهای اصلی فیزیک   • تبدیل یکاهای اندازه گیری   • یکاهای فرعی   • سیستم اندازه گیری cgs   • یکاهای اصلی و فرعی   • سیستم اندازه گیری انگلیسی   • سیستم mks   • معنی دستگاه بین المللی یکاها   • مفهوم دستگاه بین المللی یکاها   • تعریف دستگاه بین المللی یکاها   • معرفی دستگاه بین المللی یکاها   • دستگاه بین المللی یکاها چیست   • دستگاه بین المللی یکاها یعنی چی   • دستگاه بین المللی یکاها یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دستگاه بین المللی یکاها

کلمه : دستگاه بین المللی یکاها
اشتباه تایپی : nsj'hi fdk hglggd d;hih
عکس دستگاه بین المللی یکاها : در گوگل

آیا معنی دستگاه بین المللی یکاها مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )