برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

دستگاه اندازه گیری


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

دستگاه اندازه گیری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دستگاه اندازه گیری   • مفهوم دستگاه اندازه گیری   • تعریف دستگاه اندازه گیری   • معرفی دستگاه اندازه گیری   • دستگاه اندازه گیری چیست   • دستگاه اندازه گیری یعنی چی   • دستگاه اندازه گیری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دستگاه اندازه گیری

کلمه : دستگاه اندازه گیری
اشتباه تایپی : nsj'hi hknhci 'dvd
عکس دستگاه اندازه گیری : در گوگل

آیا معنی دستگاه اندازه گیری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )