درگا

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/dargaa/ آستانه ی در & بیرون – خارج از خانه

پیشنهاد کاربران

این واژه کُردیست و به معنی درب است.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما