برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

درن

معنی درن در لغت نامه دهخدا

درن. [ دَ رَ ] (اِ) زرو. زالو. زلو، و آن جانوری باشد که خون از اعضای آدمی بکشد. (از برهان ). زلو، و آن کرمی است آبی که خون می مکد. (غیاث ). علق. (ناظم الاطباء).

درن. [ دَ رَ ] (ع مص ) چرکین گردیدن و ریمناک شدن. (از منتهی الارب ). شوخگن شدن.(المصادر زوزنی ). چرک شدن و یا آلوده به چرکی شدن. (از اقرب الموارد). شوخی. || آلوده گردیدن دست به چیزی. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

درن. [ دَ رَ ] (ع اِ) ریم و چرک. (منتهی الارب ). ریم تن. (دهار). وسخ. (از صراح ). خاز. (مهذب الاسماء). شوخ. چرکی و یا آلودگی به چرکی. (از اقرب الموارد).
- ام درن ؛ دنیا. ام دفر. (از اقرب الموارد). || اصل. || جای باش. (منتهی الارب ).

درن. [ دَرَ ] (اِخ ) کوهی است به بربر غربی. (منتهی الارب ).

درن. [ دَ رِ ] (ع ص ) ریمناک و چرک آلوده. (منتهی الارب ). خازگن. (مهذب الاسماء). || جامه ٔ چرک آلوده و دَرَن دار. (از اقرب الموارد). || جامه ٔ کهنه. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || آلوده به چیزی ، گویند: هو درن الیدین ، و یداه درنتان بالخیر، و أیدیهم دِران ؛ یعنی به خیر پیوسته است گویی که آلوده به آن است. ج دِران. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

درن. [ دِ رَ ] (اِخ ) آندره (1880 - 1954 م.). نقاش فرانسوی. زمانی کارهایش به سبک فویسم نزدیک بود اما بطور کلی بهیچ مکتبی منسوب نیست و در عین حال تلفیق موزونی از سبک های گوناگون در نقاشیهای او دیده میشود و ترکیب های معماری و احتیاط در بکار بردن رنگهااز خاصه های نقاشی اوست. (از دائرةالمعارف فارسی ).

درن. [ دُ ] (اِخ ) از خاورشناسان است و در زبان مازندرانی مطالعاتی دارد.

معنی درن به فارسی

درن
نقاش فرانسوی (و.شاتو۱۸۸٠ - ف. ۱۹۵۴ م.) وی بسوی قسمتی ازکلاسیسیم توجه داشت .
( اسم ) چرک شوخ .
از خاور شناسان است و در زبان مازندرانی مطالعاتی دارد
نام کوهی در افریقا
زیرک هوشیار .

معنی درن در فرهنگ معین

درن
(دَ رَ) [ ع . ] (اِ.) چرک ، ریم .

معنی درن در فرهنگ فارسی عمید

درن
چرک، ریم.

درن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع درن   • درن هموواگ   • مراقبت پرستاری از درن   • درن پن رز   • درن کاروگیت   • درن شیاردار   • مراقبت از درن   • درن پتزر   • معنی درن   • مفهوم درن   • تعریف درن   • معرفی درن   • درن چیست   • درن یعنی چی   • درن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی درن

کلمه : درن
اشتباه تایپی : nvk
عکس درن : در گوگل

آیا معنی درن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )