برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

درفش گرازه

درفش گرازه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
نگارة درفش گرازه، گراز است‌.گراز نزد ایرانیان حیوانی مقدس و نمادی از بی پروایی، تنومندی، خشونت ودر نشان‌های نجابت خانوادگی، علامت جنگجوی بی‌رحم و خشمگین که تا انتهای نبرد می‌جنگد. این نگاره با نام گرازه درپیوند است و نماد خصوصیت جنگجویی و سلحشوری ا‌و‌ست. سراپردة قرمز او نیز مؤیّد همین ویژگی ست.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی درفش گرازه   • مفهوم درفش گرازه   • تعریف درفش گرازه   • معرفی درفش گرازه   • درفش گرازه چیست   • درفش گرازه یعنی چی   • درفش گرازه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی درفش گرازه
کلمه : درفش گرازه
اشتباه تایپی : nvta 'vhci
عکس درفش گرازه : در گوگل

آیا معنی درفش گرازه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )