درشو

شبکه مترجمین ایران

لغت نامه دهخدا

درشو. [ دَ ] ( اِخ ) دهی است از دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان واقع در56 هزارگزی شمال باختر راور و 4 هزارگزی شمال راه فرعی راور به کرمان ، با 125 تن سکنه. آب آن از قنات وراه آن فرعی است. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8 ).

فرهنگ فارسی

دهی است از دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان واقع در ۵۶ هزار گزی شمال باختر راور و ۴ هزار گزی شمال راه فرعی راور به کرمان

گویش مازنی

/darshoo/ زواید – ضایعات & بگریز – فرار کن

ارتباط محتوایی

لغت نامه دهخدادرشو. [ دَ ] ( اِخ ) دهی است از دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان واقع در56 هزارگزی شمال باختر ر ...فرهنگ فارسیدهی است از دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان واقع در ۵۶ هزار گزی شمال باختر راور و ۴ هزار گزی شم ...
معنی درشو، مفهوم درشو، تعریف درشو، معرفی درشو، درشو چیست، درشو یعنی چی، درشو یعنی چه،
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف د، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف د، گویش ها و لهجه ها، گویش ها و لهجه ها با حرف د، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف د
کلمه: درشو
کلمه بعدی: درشور
اشتباه تایپی: nva,
عکس درشو : در گوگل
معنی درشو

معنی یا پیشنهاد شما